Jak se chovají zákazníci cestovních kanceláří

Tisk Email

Nedávný průzkum Asociace na téma "Jaký typ zájezdu nejčastěji kupujete ?" ukázal s jakými preferencemi nakupujeme zájezdy. S jasnou převahou vyhrála skupina zákazníků, která využívá pro cestování nabídku "last minute" tedy "na poslední chvíli".

Tu využívá plných 46 procent osloveného vzorku. V této skupině je nejpočetněji zastoupena mladá generace většinou bezdětných párů a jednotlivých turistů, kteří se nemusí vázat. Poměrně malou částí jsou pak také rodiny, které nabídky "last minute" využívají zejména o letních prázdninách. Překvapivé se může zdát, že nabídky "last moment" zatím nevyužívají ve větší míře důchodci, kteří i přes jasnou možnost se nevázat a odjet na zájezd kdykoliv, patří do skupiny turistů, kteří kupují své zájezdy standartním způsobem. Naopak tato skupina zákazníků přiznává, že pečlivě studují a vybírají z jednotlivých nabídek a v mnoha případech je jejich hlavním hlediskem cena následovaná dobrou přístupností.

Standartním způsobem pořizuje svoji dovolenou 28 procent dotazovaných. Většina z nich uvádí, že nejprve navštíví veletrhy cestovního ruchu, projde internetové stránky a základní selekcí vybere zajímavé cestovní kanceláře, které pak navštíví a podle přístupu personálu a celkového dojmu s nabídkou se poté rozhodne. Značná část nakupujících uvádí, že přibližné místo, kam se chystá zná více než 6 měsíců před datem zakoupení zájezdu.

Nejmenší, ale početně stále se zvyšující je skupina turistů, která využívá nabídku "first moment" - tedy "na první chvíli". Tu používá k rekreaci 26 procent všech dotázaných a meziroční nárůst této kategorie je plné 4 procenta. Zájemci se dělí na dvě skupiny. První jsou rodiny, které jsou závislé na prázdninách a pracovníci firem, kde je nutné ve velkém předstihu ohlásit čerpání dovolené. Druhou skupinou jsou turisté, kteří mají rádi širokou nabídku bez omezení - tedy vybírají ihned, když se nabídka "first moment" objeví. Svoje místo další dovolené mají dopředu zvoleno, ale požadují právě tu možnost nejširšího výběru, podpořeného lákavými slevami a případnými dárky. Častým argumentem bylo také tzv. kurzové riziko, kdy na již zakoupený zájezd se většinou nevztahuje zdražení způsobené výkyvem kurzu koruny.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: