GO a REGIONTOUR 2012: za novými kontakty a zákazníky

Tisk Email

Tradiční tandem veletrhů cestovního ruchu proběhne od 12. do 15. ledna 2012 s řadou zajímavých novinek, které podpoří efektivitu účasti pro vystavovatele i návštěvníky. Setkání profesionálů v cestovním ruchu doplní odborný doprovodný program, zatímco o víkendu mohou účastníci oslovit širokou zákaznickou veřejnost.

Expozice i pódia s atraktivní nabídkou

22. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO se opět zaměří na výjezdovou turistiku a nabídne širokou paletu cestovatelské inspirace. Potřetí se uskuteční komponovaný pódiový program „Ochutnej svou dovolenou“, na kterém se podílejí obě největší oborová sdružení - Asociace cestovních kanceláří ČR i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – stejně jako národní turistické centrály. V expozicích představí svou aktuální nabídku většina středně velkých cestovních kanceláří působících na českém trhu. A některé stálice veletrhu GO hlásí návrat v větším plochám - jako například CK Kovotour Plus. Jednatel Kovotouru Jiří Hájek dodává: „Po zkušenosti z vystavování v roce 2011 na menší ploše se naší společnosti jeví jako přínosnější se vrátit k původní větší expozici. Přes zvýšené náklady je finanční efekt při větší expozici výraznější.“

Samozřejmě nebudou chybět ani zahraniční vystavovatelé, kteří se hlásí především z Rakouska, Itálie, Německa a Maďarska. Zvýrazněným tématem letošního ročníku bude golfová turistika, jejíž popularita ve světě i u nás stále roste. Vedle cestovních kanceláří zaměřených na tento specifický segment se můžeme těšit také na prezentace atraktivních golfových resortů.

Nové produkty a služby cestovního ruchu v českých a moravských krajích budou tématem  21. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR. Také zde se chystá rozsáhlý pódiový program, kde se vystřídají prezentace jednotlivých regionů a jejich zajímavostí, vystoupení folklórních a tanečních souborů, křty publikací aj. Do pavilonu P se vrátí také řemeslnický jarmark s ukázkami tradiční rukodělné výroby. Obvyklou skladbu účastníků rozšíří někteří zajímaví nováčci, mezi nimi například 1. pojízdné Turistické informační centrum z Polabí. Poprvé se představí také jihočeské Sdružení růže, jehož cílem je ochrana a prezentace kulturního a přírodního dědictví na území bývalého Rožmberského dominia. Není bez zajímavosti, že projekt  tohoto sdružení „Kraj pětilisté růže“ byl jako jeden z pěti v tuzemsku  vybrán mezinárodní komisí k realizaci programu "Vytvoření Visegradské sítě Ekomuzeí za záchranu a zachování žijícího dědictví na místní úrovni ve střední Evropě“.

Odhalujeme potenciál církevní turistiky

Zvýrazněným tématem veletrhu REGIONTOUR 2012 bude církevní neboli poutní turistika, na kterou se zaměří také odborný doprovodný program. Pořadatelé úzce spolupracují s Českou biskupskou konferencí a volbu zvýrazněného tématu přivítal také ministr kultury Jiří Besser, který nad veletrhy GO a REGIONTOUR 2012 převzal záštitu.

Církevní turistika představuje obrovský potenciál, který v České republice doslova poseté sakrálními památkami teprve čeká na plné využití. Velkou příležitostí k rozvoji tuzemské sakrální turistiky bude výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které si připomeneme v roce 2013. Čeští biskupové dokonce pozvali na oslavu tohoto významného jubilea papeže Benedikta XVI. Moravské věrozvěsty prohlásil nedávno blahoslavený Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy a už tato skutečnost ukazuje na obrovský turistický potenciál cyrilometodějského výročí. Připomeňme si,  že u příležitosti návštěvy papeže v roce 2009 přijelo do České republiky přes tři sta tisíc poutníků. 

Významným partnerem v této oblasti bude turistický region Východní Morava, který ve své expozici na veletrhu REGIONTOUR představí produktovou nabídku věnovanou církevní turistice. „Církevní turistice se věnujeme již tři roky, ale pro letošní sezónu jsme připravili nový typ produktu s nabídkou několikadenního putování na poutní trase Svatý Hostýn - Velehrad. Máme připraveny také různé tematické programy -  například k poznání valašských dřevěných kostelů či nejvýznamnějších poutních míst v regionu. Na produktech spolupracujeme s evropskou sítí poutních stezek „I Cammini d´Europa“. Ucelenou produktovou nabídku, veškeré propagační materiál, itineráře, nabídkové listy i krátký film představíme na veletržní tiskové konferenci a najdete je v expozici Východní Moravy v pavilonu P,“ říká Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. 

Novinky pro vystavovatele

Účast na veletrhu může poprvé pokračovat virtuální formou v tzv. mediálním balíčku, kdy se vystavovatel celoročně prezentuje v novém i-katalogu na webu společnosti Veletrhu Brno.

Zároveň se letos rozšiřují možnosti využití firemních pozvánek, které jsou osvědčenou cestou k zajištění odborných návštěvníků. Každý vystavovatel získává v rámci registračního poplatku určité množství firemních pozvánek zdarma. Zůstává i možnost dokoupit si tištěné firemní pozvánky pro VIP klienty a zachována bude také elektronická forma firemních pozvánek.

Na závěr si připomeňme několik zajímavých čísel z minulého ročníku, která potvrzují, že si veletrhy GO a REGIONTOUR udržely zájem vystavovatelů a návštěvníků i v období ekonomické recese. V lednu 2011 se na brněnském výstavišti představilo 842 vystavovatelů z 24 zemí na pronajaté ploše přes 10 500 m2. Jejich nabídku si prohlédlo více než 33 tisíc návštěvníků, z nichž téměř 11 tisíc přišlo první den vyhrazený odborníkům. 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: