Dtest mate spotřebitele - stornopoplatky jsou zákonné

Tisk Email

 

Tisková zpráva

Dtest mate spotřebitele
Stanovisko ACK k vyjádření portálu Dtest.cz

Tzv. spotřebitelský portál Dtest.cz v rozporu se svým mottem: „Objektivně.nezávisle.bez reklam“ posuzuje jednání cestovních kanceláří vůči klientům, kteří se rozhodli zrušit svůj zájezd do Egypta jako jednání neetické.

Musíme toto vyjádření portálu Dtest.cz velmi důrazně odmítnout. Pokládáme jej jen za „příživnický“ pokus tohoto portálu zvýšit svou návštěvnost a za velmi neprofesionální. Pokud tento portál dostává státní dotace na svou činnost, pokládáme toto prohlášení dokonce za zneužití státní dotace.

Co vlastně tento tzv. spotřebitelský portál říká?

Cestovní kanceláře jednají neeticky, když žádají po svých klientech stornopoplatky za zrušení cestovní smlouvy.

Cestovní kanceláře jednají v souladu se zákonem, který jim zcela logicky umožňuje vybírat od svých klientů stornopoplatky v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy. Cestovní kanceláře musely v souladu s cestovní smlouvou zajistit všechny potřebné služby, které jsou obsaženy v cestovní smlouvě. Musely k tomu vynaložit nejen energii svých zaměstnanců, ale musely tyto služby závazně objednat u svých dodavatelů. Jinak by nemohly tyto služby klientům garantovat. Je logické a jasné, že pokud klient svou cestu zruší, musí být tyto služby uhrazeny, nebo alespoň část z nich, v závislosti na termínu odletu. Klient se svobodně rozhodl svou cestu zrušit a musí si být vědom důsledku takového rozhodnutí a musí být připraven nést náklady s takovým rozhodnutím spojené. Na tom není nic neetického a nic nemravného.

Prohlášení portálu Dtest.cz, že klienti neruší své zájezdy dobrovolně, ale na doporučení Ministerstva zahraničí je lživé. Ministerstvo zahraničních věcí nikdy v žádném svém prohlášení nedoporučilo rušit zájezdy do Egypta. Nikdy ani nevyzvalo, aby cestovní kanceláře přestaly zájezdy do Egypta pořádat nebo dokonce, aby své klienty z Egypta předčasně vrátily domů. Ministerstvo pouze varovalo před cestami na severní Sinaj a toto doporučení cestovní kanceláře respektují. Portál Dtes.cz neinformuje o této situaci objektivně, ale hledá senzaci někde, kde žádná senzace není.

Co dále říká portál Dtest.cz ?

Tvrdí, že výše stornopoplatků je neetická. I toto tvrzení je jen populistická snaha postavit sama sebe do pozice „obhájce ublížených klientů cestovních kanceláří“ a vytěžit z této situace zvýšenou návštěvnost své webové stránky, jediného důkazu oprávněnosti své existence při jednání se sponzory a dárci dotací. Výše stornopoplatků je dána Podmínkami účasti, které jsou součástí Cestovní smlouvy, a klient je s těmito podmínkami vždy řádně seznámen před podpisem smlouvy. Pokud portál Dtest.cz dokonce tvrdí, že při 100% storna jednají cestovní kanceláře nezákonně, měl v rámci objektivity uvádět, jaký zákon cestovní kanceláře porušují. Pokud takový zákon Dtest.cz nezná, pak by si neměl dovolit takové tvrzení veřejnosti předkládat.

Na svých stránkách Dtest.cz uvádí jako důkaz své objektivity: „Veškeré výrobky nakupujeme tak jako Vy: v běžné maloobchodní síti. Nepřijímáme výrobky k testování od výrobců, tak jako komerční periodika. Tím je zajištěna objektivita výběru a výsledků.“ Ve svém prohlášení ovšem neuvádí, u které cestovní kanceláře si pracovníci Dtest.cz zakoupili zájezd, kde jej poté stornovali a jaké konkrétní storno jim bylo účtováno a jakou nabídku náhradního řešení od oné cestovní kanceláře dostali. Jedná se tedy v tomto konkrétním případě jen o akademické hodnocení Podmínek účasti některých cestovních kanceláří a ne o objektivní hodnocení konkrétního obchodního případu.

Tyto všechny skutečnosti potvrzují naše podezření, že se jedná o velmi neetickou a neprofesionální snahu portálu Dtest.cz parazitovat na cestovním ruchu. Věříme, že portál Dtest.cz přehodnotí špatně odvedenou práci svých zaměstnanců a uvede vše na správnou míru. Cestovní kanceláře jednají plně v souladu se zákonem a vždy v podobných situacích velmi pečlivě hodnotí konkrétní situaci tak, aby nebylo ohroženo řádné čerpání služeb, které cestovní kanceláře mají svým klientům poskytnout a úzkostlivě dbají zejména o bezpečnost turistů. 

Jan Papež
místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí
jan.papez@ackcr.cz
603535989

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: