Chorvatské turistické sdružení uspořádalo tiskovou konferenci

Tisk Email

Dne 25. března 2010 se uskutečnila v prostorách hotelu Intercontinental tisková konference Chorvatského turistického sdružení. Předseda sdružení zhodnotil především sezonu 2009 a nastínil plány pro rok 2010.

Celkově uzavřelo Chorvatsko rok 2009 s počtem 10,93 milionů příjezdů a 56, 29 milionů přenocování. V počtu příjezdů se v roce 2009 na celkovém počtu zahraniční návštěvníci podíleli 85,3 procenty a na celkovém počtu přenocování 89, 7 procenty. Oproti roku 2008 byl tedy zaznamenán zanedbatelný pokles, respektive 0,9 procent v počtu příjezdů a 0,2 procent v počtu přenocování.

Statistické údaje pro rok 2009 ukazují, že podíl Chorvatska na celkovém počtu evropského cestování má pozitivní tendenci, jelikož došlo k nárustu podílu o 2 procenta - 90 % zahraničních hostů přijíždí z členských zemí Evropské unie. Úkolem pro rok 2010 je zachovat si tento podíl na trhu a postarat se o návrat domácích hostů.

Jednou ze změn je orientace na "lifestyle turistiku", s tím souvisí podpora turistických produktů jako "malé chorvatské hotely", " ekologické rurální domy Chorvatska" apod. Dále v rámci přípravy na sezónu 2010 plánuje Chorvatsko dynamičtější prezentaci v zahraniční, hlavně na poli kempinku a námořní turistiky. Očekává se také další sezónní rušení vízové povinnosti (Indie a Čína), pro Rusko a Ukrajinu byla vízová povinnost zrušena již na uplynulou turistickou sezónu.

Ministerstvo cestovního ruchu přislíbilo, že bude intenzivně pracovat na rozvoji rurální turistiky a domácích eko- a zemědělských produktů a zlepšení pozice v rámci cestovního ruchu.
Zdroj: HTZ a ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: