Češi uskutečnili v r. 2015 méně delších cest v rámci domácí i zahraniční rekreace, a to hlavně v prvním pololetí.

Tisk Email

Počet delších cest do zahraničí sice vzrostl o 3,5%, ale cest s cílem rekreý.
V celkových výjezdech zřejmě hrají roli mj. cesty studentů atp. na studijní a pracovní, resp. kombinované ace ubylo o 9%! Počet zájezdů cestovních kanceláří zůstal v podstatě stejnpobyty – počet individuálních cest vzrost o celých 17%.

Skokanem roku je Slovensko, které se poprvé dostalo na první příčku (v počtech přenocování je těsně druhé za Chorvatskem), a Maďarsko, které úspěšně pokračuje v profilování se jako lázeňská destinace, která nabízí kvalitní služby nejen lázní za přijatelné ceny. Větší nárůst zaznamenala také Francie (zvl. zimní zájezdy a poznávací cesty).
Ubylo výjezdů do zemí s teplým mořem, nejen v souvislosti s incidenty v severní Africe, ale  také v důsledku mimořádně horkého léta.

Zdroj: Asociace cestovních kanceláří České republiky/Český statistický úřad

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: