Asociace získala Čestné uznání od primátora hl. m. Prahy

Tisk Email
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém ocenil Asociaci cestovních kanceláří České republiky za dlouhodobý přínos k rozvoji turistiky hl. m. Prahy. Čestné uznání převzal na Valném shromáždění z rukou zástupce pražského magistrátu Ivana Bednáře předseda Asociace Viliam Sivek.


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: