Asociace cestovních kanceláří založila sekci památek a významných turistických cílů.

Tisk Email

 

Na představenstvu Asociace cestovních kanceláří České republiky byla dne 10. února založena sekce Památek a významných turistických cílů. Členy sekce budou památky a turistické cíle (např. hrady, zámky, muzea, galerie, botanické a zoologické zahrady, skanzeny a další významné turistické cíle a atraktivity cestovního ruchu) v České republice vhodné pro rozvoj incomingového a domácího cestovního ruchu.

Do činnosti sekce byli pozváni tito přidružení členové Asociace cestovních kanceláří: Botanická zahrada Liberec, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových, Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci, Pražská informační služba a Ruční papírna velké Losiny.
Předsedkyní sekce se stala PhDr. Jolana Myslivcová.

Cílem sekce je propojit činnost cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice do České republiky a turistických cílů, které jsou atraktivní pro cestovní ruch.

Sekce připravila první prezentaci pro cestovní kanceláře, kde budou přestaveny nejvýznamnější výstavní projekty podzimu roku 2010  a zimy 2010/11, které pomohou obohatit programovou nabídku pro zahraniční i domácí návštěvníky Prahy a současně přilákat do Prahy více návštěvníků.

První projektem je výstava Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, která se bude konat v termínu od 4.11.2010 do  6.2.2011 v Domě U Kamenného zvonu.

Výstava se uskuteční při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou (1.9.1310 ve Špýru, korunovace manželů 7.2.1311 v Praze).

Další výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu u příležitosti čtyřstého výročí narození Karla Škréty. Výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo se uskuteční v termínu 24. 11. 2010 - 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze. Tato výstava bude vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách.

Poslední představovaná výstava Pražské výletní restaurace se bude konat v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy v termínu od  22.9.2010 do 20.3.2011).

PhDr. Jolana Myslivcová, členka představenstva

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: