ACK se ohrazuje proti způsobu prezentace závěrečné zprávy ČOI

Tisk Email

 

Asociace cestovních kanceláří se ohrazuje proti způsobu prezentace závěrečné zprávy ČOI

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK) vítá aktivní přístup České obchodní inspekce ke kontrolám v oboru a velmi úzce s Českou obchodní inspekcí spolupracuje. ACK jde  o kultivaci oboru, odborné vzdělávání pracovníků členských organizací a uplatnění vysoké úrovně standardů služeb. Členské organizace ACK přijaly na svém posledním valném shromáždění velmi precizně formulovaný Morální kodex (je k dispozici na webových stránkách www.ackcr.cz), který vymezuje řadu oblastí, ve kterých by měly členské organizace dbát na přesné dodržování legislativy a vysoké úrovně komunikace s klientem.

ACK pokládá poslední kontrolu ČOI u cestovních kanceláří a agentur za korektní, bohužel se ale musí velmi důrazně ohradit proti způsobu prezentace výsledků této kontroly. Jsme přesvědčeni, že státní instituce s takovou reputací je povinna dbát i na to, aby její výstupy byly zveřejňovány věcnou, nezaujatou a korektní formou. Tisková zpráva ČOI o kontrole cestovních kanceláří a agentur je napsána bulvárně a nekorektně k oboru cestovního ruchu. Vlastní hodnota takové kontroly je tak degradována na lacinou a populistickou snahu o zviditelnění ČOI. Jsme přesvědčeni, že ČOI nemá takový způsob prezentace za potřebí a dokonce by si jej ani neměla dovolit.

Sám titulek uvádějící závěrečnou zprávu je jako vystřižený z bulvárního tisku: „Cestovní kanceláře a agentury opět klamaly spotřebitele.“ Je nám velmi líto, že musíme státní úředníky poučovat v tom, že korektní a seriózní instituce, za jakou ČOI pokládáme, by si měla vystačit se strohým názvem: „Závěrečná zpráva o kontrole cestovních kanceláří a agentur“.

Stejně matoucí a neseriózní je informace o počtu kontrolovaných subjektů. Ze zprávy vyplývá, že proběhlo 284 kontrol a z toho bylo 154 kontrol na základě předchozích stížností spotřebitelů. Sama ČOI tedy nepřidala ani 50% kontrolovaných subjektů o vlastní vůli. Pokud nakonec při kontrole zjistila 80 pochybení, mohlo by to dokonce znamenat, že ze 154 stížností bylo 74 neoprávněných (48%) a všechny subjekty přidané z vůle ČOI byly v pořádku. Pod tímto úhlem pohledu vypadá titulek použitý ČOI nad závěrečnou zprávou ještě bulvárněji.

 Navíc zpráva vůbec neuvádí, kolik bylo kontrolováno cestovních kanceláří a kolik agentur, přitom pracovníkům ČOI musí být velmi dobře známo, že pochybení agentury nemusí mít vůbec žádný negativní dopad na kvalitu zájezdu, protože za jeho kvalitu ručí cestovní kancelář. Správné by bylo také zveřejnit, že je v tuto chvíli více než 1 200 cestovních kanceláří a cca 3 800 cestovních agentur! Z toho vyplývá, že kontrola ČOI proběhla u necelých 6% subjektů oficiálně se hlásících k práci v oboru. Pokud ČOI objevila nedostatky u 28% kontrolovaných subjektů, neznamená to nic víc a nic méně, než že ve skutečnosti objevila nedostatky u necelých 2% cestovních kanceláří a agentur. Jistě by pak nemohla některá média zneužít zprávu ČOI a psát o tom, že více než ¼ cestovních kanceláří a agentur klame klienty (Novinky.cz).

Zpráva podle názoru ACK nepopisuje dostatečně jasně, v čem cestovní kanceláře a agentury pochybily a porušily předpisy. Zpráva uvádí:

„Nejčastěji zjišťovali inspektoři porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele při poskytování řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatňování reklamací, což představuje dlouhodobý a trvalý problém. Toto porušení bylo zjištěno ve 21 případech.“

Z takto formulované informace lze odtušit, že klient nebyl seznámen s reklamačním řádem, nebo že reklamační řád neodpovídal přesně předpisům. Sama tato skutečnost je sice špatná a jistě musí být napravena, ale bezesporu nemá přímý vliv na kvalitu poskytnutých služeb, na průběh zájezdu.

„Značný počet zjištění inspektorů - celkem 17, představovaly klamavé obchodní praktiky, tedy mylné, zkreslené nebo nepravdivé informace, které mohly mít zásadní vliv na rozhodnutí spotřebitele při uzavírání smlouvy. Dalších 14 zjištěných porušení se týkalo neseznámení s cenou v souladu s cenovými předpisy, v 9 případech nebyly poskytnuty řádné informace o podmínkách a rozsahu poskytovaných služeb..“

Tuto skutečnost pokládá ACK za velmi závažnou a cestovní kanceláře a agentury, které tímto způsobem poškodily spotřebitele, poškozují zároveň dobré jméno oboru.  ACK takové praktiky dlouhodobě kritizuje a velmi aktivně se snaží, aby z trhu zmizely.

Věříme, že po příští kontrole cestovních kanceláří a agentur bude Česká obchodní inspekce formulovat svou závěrečnou zprávu v souladu se svým posláním a na úrovni neutrálního státního orgánu a ne na úrovni bulvárního tisku.

 

Jan Papež
místopředseda a tiskový mluvčí ACK ČR

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: