ACK proti znevažování CK

Tisk Email

Prohlášení ACK ČR

Asociace cestovních kanceláří České republiky jako první profesní sdružení svého druhu v České republice vítá seriózní snahy a iniciativu každého subjektu vedoucí ke kultivaci trhu cestovních kanceláří v České republice, sama podniká takové kroky  a bude s každým na smysluplných opatřeních ráda spolupracovat.

Důrazně se však ohražujeme proti zavádějícím a jednostranným prohlášením tiskového mluvčího AČCKA, že seriózními a důvěryhodnými jsou jedině ty subjekty, které podepsaly morální kodex AČCKA - což jsou pouze členové AČCKA.

Členové ACK ČR  se totiž již od roku 1997 hlásí k obdobnému morálnímu kodexu ACK ČR - a nemají důvodu přestupovat do jiné asociace jen proto, že se momentálně mediálně  zviditelňuje, nadto způsobem, který v těchto dnech překročil  meze.

ACK ČR prohlašuje, že její členové, v tom i CK Shenkos, jsou důvěryhodní právě tak  jako členové AČCKA a právě tak mohou být seriózní mnohé jiné cestovní kanceláře, které nejsou dosud členy žádné asociace.

ACK vyzývá tiskového mluvčího AČCKA, aby zvážil dopad svých prohlášení a sdělení na internetu a důsledně se zdržel jakékoliv rétoriky poškozující soutěžitele. Je to neetické - a nadto protizákonné.

Současně žádáme o to, aby již zveřejněná prohlášení byla uvedena na pravou míru.

 

Viliam Sivek

předseda

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: