ACK ČR: Za Prahu laskavější

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří ČR hledá dlouhodobě možnosti zlepšení návštěvnosti Prahy a komunikuje o těchto možnostech i se svými partnerskými organizacemi v zahraničí.

altStále častěji se ukazuje, že je nezbytné zlepšit vnímání Prahy jako přátelského města, otevřeného všem turistům. Bohužel Praha není vnímána jako přátelské a laskavé město pro turisty cestující do Prahy po vlastní ose. Chybí, nebo je nedostatečná informační báze pro takové turisty. Nestačí kapacita veřejných parkovišť v centru města a přístup Městské policie k zahraničním návštěvníkům, přijíždějícím vlastním vozem je velmi nepřátelský.

ACK ČR navrhuje, aby Hlavní město Praha iniciovalo jednání s jednotlivými městskými částmi a aby cílem jednání bylo uvolnění tzv. „Modrých pruhů“ v období od pátku odpoledne do neděle odpoledne pro všechny parkující zdarma.  Tyto parkovací pruhy jsou o víkendech téměř prázdné a tímto opatřením by nebyl poškozený běžný obyvatel Prahy, zvlášť v období od jara do podzimu. Uvolnění těchto pruhů pro všechny by výrazně podpořilo možnosti návštěvníků Prahy a pomohlo by výrazně ubytovatelům a cestovním kancelářím. Toto opatření by mělo bezesporu i velmi dobrý dopad na domácí cestovní ruch, protože návštěvníci Prahy z řad Českých občanů by se nemuseli obávat přijet do Prahy svým autem a ubytovat se v centru města.

Je patrné, že toto opatření nemusí vyžadovat téměř žádné náklady na realizaci a přitom může mít velmi silný vliv na návštěvnost Prahy.

Zdroj: ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: