ACK ČR podepsala Memorandum o spolupráci s Vietnamskou asociací cestovních kanceláří (VISTA)

Tisk Email

Během právě uskutečněného mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITE HCMC 2015 v Ho Či Minově městě byla dojednána bližší spolupráce mezi asociacemi cestovních kanceláří ACK ČR a VISTA.

Uskutečněná jednání vyvrcholila 14. září 2015 v Hanoji podepsáním Memoranda o spolupráci.

Za českou stranu svůj podpis slibující větší provázanost obou asociací připojil tajemník ACK ČR Michal Veber, za vietnamskou pak tajemník VISTA Le Dinh Chien.

Slavnostního aktu se zúčastnil také český velvyslanec Martin Klepetko, ekonomický rada Milan Vágner a náměstek generálního ředitele z Národní centrály pro cestovní ruch (VNAT) Ha Van Sien. Memorandum o spolupráci je taktéž podporované náměstkem Nguyen Quoc Hungem  z Ministerstva kultury, sporty a turistiky.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: