ACK ČR (nejen) pro klienty Parkam Holidays

Tisk Email

ACK ČR (nejen) pro klienty Parkam Holidays

Klientům cestovní kanceláře I.Parkam Holidays, která se dostala do úpadku v roce 2011, vyplatila pojišťovna Generali pouze necelých 60% tím vzniklé škody s tím, že pojistná částka na více nestačí.  Dotčení klienti se tak cítí poškozeni a na odborné rovině se vedou polemiky ohledně výkladu zákona č.159/1999 Sb. v tomto směru.

ACK ČR je toho názoru, že ze zákona č.159/1999 Sb. je pojišťovna povinna plnit do plné zákonem stanovené výše a měla by hrát roli garanta správné výše pojistné částky. Ze zákona k tomu dostala potřebné nástroje, totiž právo vyžádat si od cestovní kanceláře přístup ke všem dokladům, které souvisejí s pojištěním zájezdů. Tento názor koresponduje se  stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně pravomocně může rozhodnout jen soud.

Ačkoliv cestovní kancelář Parkam Holidays nebyla členem ACK ČR, ACK ČR návazně na stanovisko ministerstva pro místní rozvoj nabídla svým prohlášením 21.února  postiženým klientům možnost soustředit se k hromadné žalobě. 

ACK ČR podnikla tento krok ve věci Parkam Holidays ne proto, aby se postavila proti pojišťovnám či jedné konkrétní pojišťovně, ale v zájmu celého oboru, aby se cestovním kancelářím, pojišťovnám i jejich klientům dostalo právního výkladu ve věci pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří – a tento výklad zřejmě nemůže poskytnout nikdo jiný než soud.

Veřejnost očividně tento krok uvítala. Za dva dny se ACK přihlásily na tři desítky klientů, dnes je to již více než dvojnásobek.

O tom, že na něco takového čekali, svědčí i reakce klientů, které obdržela ACK a z nichž vybíráme:

„Vážím si Vaší nabídky. Díky, že se někdo o takové jednání stará.“

„Chtěla bych Vám alespoň touto cestou velmi, ale opravdu velmi poděkovat za podporu a pomoc při řešení sporu s pojišťovnou v souvislosti s krachem CK Parkam Holiday. Chtěla jsem jít do soudního sporu osobně, ale popravdě, šancí bych zřejmě moc neměla. Jenže mě už nejde jen o peníze samotné, ale o princip. Věřím, že toto vše přispěje jen dobru věci.“

Další zájemci o připojení se k hromadné žalobě mohou zaslat své kontakty na elektronickou adresu sekretariátu ACK ČR ackcr@ackcr.cz

Michal Veber
tajemník ACK ČR
608217271
michal.veber@ackcr.cz

 


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: