ACK ČR jednala na MŠMT a distancuje se od prohlášení T. Okamury

Tisk Email

Asociace cestovníchkanceláří ČR (ACK ČR ), která přišla s iniciativou návrhu možných úpravhlavních školních prázdnin, uvítala zájem zainteresovaných institucí - jakministerstva pro místní rozvoj, tak i ministerstva školství, mládeže atělovýchovy o seriózní diskusi k tématu.

Předseda představenstva ACK ČR Viliam Sivek při  čtvrtečnímjednání informoval  náměstka ministryněškolství J. Kitzbergera o možných přínosech klouzavých prázdnin pro rodiny s dětmi a pro cestovní ruchv ČR. V. Sivek  se současnědistancoval od informací, které se objevily v tisku, že by si školy mělyurčovat termíny prázdnin dle svého uvážení. Ujistil  náměstka Kitzbergera , že cílem ACK ČR jenajít systémové řešení, které by pomohlo prodloužit hlavní turistickou sezonu aminimalizovalo  dopady na stávající systém.V této souvislosti požádal MŠMT o spolupráci při hledání vhodného modelu, kterýby byl akceptovatelný resortem školství. MŠMT přislíbilo, že provede analýzudopadů  navrhovaného opatření a zapojí sedo  mezirezortní diskuse společně s MMR.

V této souvislosti Asociace cestovních kanceláří ČR jako majoritnízástupce velkého počtu cestovních kanceláří, včetně nejvýznamnějších hráčů natrhu cestovního ruchu jako jsou Čedok, Exim Tours, Atis, Firo Tour, AmericaTours i Euroagentur Hotels & Travel, konstatuje, že svým vyjádřením T.Okamura jen vnáší do problematiky chaos a mate prostřednictvím medií veřejnost.

Svým vystoupením jen dokládá, že by rád převzal myšlenku a iniciativujiného subjektu k svému zviditelnění. Pokud by mu šlo skutečně o zájmycestovního ruchu a konstruktivní diskusi, adresu a spojení na ACK ČR má kdispozici. Svým vystupováním v médiích k problematice klouzavých prázdnin děládle našeho názoru cestovnímu ruchu v ČR spíše medvědí službu," sdělil JanPapež, tiskový mluvčí ACK ČR. 


Zdroj : Jan Papež, tiskový mluvčí ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: