Zpráva o uzavření Pražského hradu

Tisk Email

Mimořádné sdělení - důležitá informace pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce,pracovníky hotelových recepcí i návštěvníky Prahy.

  • Jižní zahrady Pražského hradu uzavřeny

Zahrady jsou uzavřeny od 11. do 14. května 

  • Uzavírky Pražského hradu den po dni 

čtvrtek 12. května. 2016:
Po celý den  bude uzavřený Starý královský palác;
Od cca 14:00 bude:
uzavřená katedrála sv. Víta,  uzavřené III. nádvoří, uzavřená vyhlídková věž katedrály; uzavřená expozice Příběh Pražského hradu.

pátek 13. května 2016:
po celý den bude uzavřený Starý královský palác a uzavřená katedrála sv. Víta.

sobota 14. května 2016 (!):
Budou uzavřeny všechny návštěvnické objekty a expozice na Pražském hradě;
(Zlatá ulička zůstane otevřená a průchozí bez vstupenky), budou uzavřena informační střediska a pokladny Pražského hradu;
Areál Pražského hradu zůstane v tento den otevřený, ovšem s různými omezeními (uzavřené I. a III. nádvoří, část II. nádvoří + možné lokální uzavírky). Samotný areál by však měl zůstat průchozí.


  • Královský palác bude uzavřen 

Z technických důvodu (přípravy na výstavu originálů českých korunovačních klenotů) bude Starý královský palác (Vladislavský sál) od 2. 5. do 14. 5. 2016 uzavřen. Pak bude následovat výstavaKorunovačních klenotů a k běžnému návštěvnickému provozu by se měl vrátit 2. června .t.r. 

V Okruhu A bude od 2. 5. do 14. 5. 2016 (uzavřen Rožmberský palác, Starý královský palác):
Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Obrazárna Pražského hradu, Zlatá ulička, Prašná věž – Mihulka, katedrála sv. Víta
V Okruhu B bude od 2. 5. do 14. 5. 2016:Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička a katedrála sv. Víta

  • Rožmberský palác na Pražském hradě - uzavřen

Od 14. 3. 2016 do 14. 5. 2016 - uzavřen
V těchto dnech bude probíhat instalace výstavy Koruna na dlani / Věčná mince království. 


Od 15. 5. do 28. 9. 2016 - výstava Koruna na dlani/Věčná mince království.

Palác bude přístupný pouze samostatně v rámci této výstavy (nebude tu platit vstupenka z okruhu Pražského hradu A)

Po skončení výstavy bude probíhat deinstalace a pak se expozive Rožmberského paláce opět zařadí do prohlídkového okruhu Pražského hradu A. 

 


  • Kavárna Rožmberského paláce bude otevřena

- užijte si využijte krásný výhled na Prahu


PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, předsedkyně Sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: