Zdeněk Šplíchal, Průsečíky světů

Tisk Email

Obrazy Zdeňka Šplíchala diváka uvádějí do rozjímavého světa, jenž je vizuální reflexí základních životních principů, elementárních vztahů v přírodě i nás samých. Zaujme proměnlivostí a šíří výrazu, jež svědčí o bohaté tvůrčí imaginaci a schopnosti znovu a nově promýšlet samotný postup, smysl a cíl výtvarného tvoření.

Jeho tvorba je rozsáhlá – zahrnuje oblast kresby, malby, grafiky, ale i trojrozměrných objektů. Výstava v Lidické galerii zachycuje průřez umělcovou tvorbou, přičemž klade důraz především na současné práce.
Počátky Šplíchalovy výtvarné aktivity spadají do první poloviny 60. let, kdy československá výtvarná scéna zažívala po delším nuceném útlumu bouřlivý rozkvět. V jeho tehdejším díle vypozorovat ozvuky tvorby Ladislava Nováka, Mikuláše Medka, Jiřího Koláře, ale i výrazných zahraničních autorů. Od 70. let bylo živnou půdou Šplíchalova uměleckého zrání přátelství s výtvarným teoretikem Jiřím Valochem, členem Klubu konkretistů, ale též aktivním vizuálním tvůrcem. Tato vazba na konkretisty Šplíchalovi pomohla nalézt osobité vyjádření zkoumáním symbolických a výtvarných hodnot geometrických tvarů. V další dekádě Šplíchal absolvoval školu výtvarného myšlení Igora Zhoře, brněnského uměleckého teoretika. I tato vazba měla na Šplíchalovu tvorbu výrazný vliv. Z pole abstraktní tvorby se s novou silou zaměřil na figurativní tématiku. Geometrický výtvarný rukopis však neopustil, naopak rozvinul jeho nové výrazové možnosti v souvislosti se zobrazením člověka.

Šplíchalova novější tvorba se nese ve dvou základních polohách, kromě plně abstraktních kompozic pokračuje i v práci s lidskou figurou, i když již v poněkud jiné rovině. V posledních letech vytváří Zdeněk Šplíchal převážně výtvarné cykly, jejichž stylová poloha se pohybuje od dynamicky spontánní exprese až k ukázněným geometricky racionálním studiím.

Stále výrazněji se ve Šplíchalově tvorbě začínají prosazovat též jemné až étericky ztišené imaginace, které diváka vedou k pozastavení, kontemplaci. Otevírají prostor k bohaté pocitové představivosti, jakýsi jasnozřivý průhled do nezemských sférických světů.

Celým jeho dílem se nese instinktivní potřeba konfrontace protikladů, ale zároveň i hledání styčných bodů různých tváří skutečnosti – průsečíků světů, klidné racionality a spontánní emotivnosti, geometrického řádu a chaosu, střetávání cest lidských osudů, průniků geometrických těles, drah světelných paprsků či volných linií tvořících plochu malby.

Zdeněk Šplíchal (*1948 Třebíč)
1966 zakládá s přáteli výtvarnou Skupinu 4
1967 setkání s profesorem Antonínem Kybalem, které ovlivnilo jeho tvorbu zejména textilní
1972 setkání s Jiřím Valochem, výtvarným teoretikem
1984–1989 účast na letních seminářích Školy výtvarného myšlení Doc. Igora Zhoře
1990 přijetí do brněnského TT klubu a Unie výtvarných umělců ČR
1992-1999 studium na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích
1999-2003 na téže fakultě studuje výtvarnou kulturu
1999 přijetí do Klubu konkretistů ČR II.
2006 přijetí do Sdružení výtvarných umělců Vysočiny

Dílo Zdeňka Šplíchala bylo prezentováno na pěti desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí (Francie, Německo, Rakousko, USA, Švýcarsko). Od roku 1980 uspořádal 32 samostatných výstav v České republice. Za své dílo získal 5 ocenění.

Výstava potrvá do 29. dubna 2012, otevřeno denně únor–březen: 10–16, březen–duben: 10–17 hod.

Důležité informace pro návštěvníky:
Automobily: parkování na vyhrazeném parkovišti u budovy Lidické galerie
MHD – odjezdy autobusů 16. 2. 2012: Praha – z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat), BUS č. 56 – 16:50 (příjezd do Lidic 17:11), 17:20 (příjezd do Lidic 17:41).
Kladno – autobusové nádraží: BUS č. 22 – 17:05 (příjezd do Lidic 17:30), BUS č. 56 – 17:20 (příjezd do Lidic 17:42)

Kontakty:
Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice
Tel.: 312 253 680, www.lidice-memorial.cz
Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky, tel.: 734 373 075, e-mail: hedlova@lidice-memorial.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: