Výstava „České stopy ve Skotsku“

Tisk Email

Putovní výstava se koná v Památníku Lidice od 7.6. - 20.6., 3.7. - 30.9. 2012. Otevřeno denně 9.00. - 18.00. hod.

Putovní výstava „České stopy ve Skotsku“ je na 8 výstavních bannerech.

V létě 1940 se Velká Británie ocitla ve válce s nacistickým Německem osamocena. Právě tehdy přišel premiér Winston S. Churchill s doktrínou na „podpálení Evropy“, k jejíž realizaci byla vytvořena organizace SOE (Special Operations Executive). Jejím úkolem bylo vedení tajné diverzní války proti nacistickému Německu, a to především podporou odbojového hnutí v zemích okupované Evropy. S těmito plány plně korespondovaly představy nejvyšších představitelů čs. exilu, kteří v něm viděli vhodný způsob jak se zapojit do spojeneckého úsilí a zároveň domácímu odboji poskytnout materiální, technickou a v neposlední řadě i personální pomoc.

V letech 1941-1945 bylo připraveno 46 operací s nasazením 121 čs. parašutistů, z nichž sedmatřicet bylo skutečně realizováno a v jejich rámci bylo do operace vysláno 98 mužů. Naprostá většina z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to nejen v okupované vlasti, ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie. 

Nejúspěšnější z nich se bezpochyby stala operace ANTHROPOID – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se právem řadí mezi největší činy evropské protinacistické rezistence. Cesta čs. vojáků, kteří byli pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu vybráni, začínala většinou ve Skotsku. A to na tamních farmách, zámečcích a hradech, které SOE proměnila na své speciální výcvikové školy a centra. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci zanechali nesmazatelnou stopu.

Kontakty:

Adresa: Památník Lidice
Tokajická 152
273 54 Lidice

Telefon/fax: 312 253 702, 312 253 063                                                                                  E-mail: lidice@lidice-memorial.cz
Info: www.lidice-memorial.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: