Učitelé ve škole i za školou

Tisk Email

Výstava v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ukáže, jak se proměnil život učitelů, jejich práce, postavení ve společnosti i zájmy od konce 18. do počátku 20. století. Představí učitele jako nadšené účastníky spolkového života a organizátory osvětových akcí, ale také jako literáty nebo badatele.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo v objektu Galerie Belveder již deváté pokračování regionálně-historického výstavního cyklu Otcové města Jablonce. Tentokráte se bude věnovat  školství. 

První zmínky o působení učitele v Jablonci najdeme až na konci 17. století. S rozvojem města se pak rozšiřovaly i školy.  Ohromný rozkvět zaznamenalo zdejší školství během století devatenáctého. „Zatímco na jeho počátku zde byla jediná škola, která dokonce ani neměla samostatnou budovu, na jeho konci stálo v Jablonci několik výstavných budov nižších škol, ale také škola odborná, obchodní akademie a reálné gymnázium“, řekla kurátorka výstavy Jana Mezerová.

Učitelé z těchto škol vychovávali a vzdělávali místní děti a mládež, vedle toho se však také významně podíleli na veřejném životě. Někteří zastávali významné funkce ve svém oboru nebo v samosprávě, jiní se věnovali literatuře nebo třeba přírodovědnému bádání. Výstava Otcové města Jablonce IX. proto bude věnována nejen historii jabloneckého školství, ale také osudům vybraných jednotlivců z řad učitelů.

Na vernisáž výstavy o jabloneckém školství můžete do galerie Belveder přijít ve čtvrtek 18. října 2012 v 17 hodin. Výstava pak bude otevřena ve všední dny vždy od 13 do 17 hodin, a to až do 4. ledna. Organizovaným skupinám nabízí muzeum možnost objednat si návštěvu i v dopoledních hodinách.

Objednávky prohlídek pro skupiny:PhDr. Petr Nový: 483 369 018, e-mail: petr.novy@msb-jablonec.cz

Zdroj: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: