TripAdvisor ocenil Památník Terezín

Tisk Email

 

Prestižní mezinárodní turistický portál TripAdvisor ocenil kvalitu služeb, které poskytuje Památník Terezín svým návštěvníkům a udělil třem jeho hlavním objektům – Malé pevnosti, Muzeu ghetta a bývalým Magdeburským kasárnám svou doporučující pečeť. Jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice se tak od dnešního dne pyšní samolepkami „Recommended on tripadvisor.co.uk“, které mohou získat jen nejlépe hodnocené subjekty v oblasti cestovního ruchu.

TripAdvisor je založen na reakcích turistů, kteří po návštěvě turistického cíle formou komentářů umístěných na tento web hodnotí služby poskytnuté touto destinací a svou spokojenost s nimi. Pokud některý z objektů získá celkové hodnocení 3+, získává od portálu označení, kterým TripAdvisor doporučuje tento turistický cíl navštívit.

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. V posledních letech se tato instituce stala významným badatelským a dokumentačním pracovištěm, kde jsou soustřeďovány písemné a fotografické dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech vězňů Malé pevnosti, terezínského ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích, ale i dalších represivních zařízení v českých zemích i v zahraničí. Památník Terezín se rovněž stal střediskem setkávání mládeže a pedagogů, pro které vzdělávací oddělení připravuje semináře a vzdělávací programy.

Památník Terezín je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a ročně jej navštíví na čtvrt milionu návštěvníků z celého světa.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: