Řemesla v pořádku - Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy má jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, ty nejlepší předměty sbírky jsou základem stálé expozice představující příběhy profesního sdružování řemeslníků.

Historie profesních sdružení řemeslníků se začala psát v Evropě v 11. a 12. století. V tehdy vznikajících městech se usazovali převážně řemeslníci. Sdružovali se do tzv. cechů, v českém prostředí se užíval název pořádky. Chtěli udržovat řemeslo v pořádku, tedy pěstovat dobré vztahy, kontrolovat kvalitu výrobků, udržovat ceny, společně pečovat o nemocné apod.

Řemeslníci se pravidelně scházeli. Obřadné schůze se konaly v cechovních domech, nebo hospodách. Jednání začalo, když na stole otevřeli cechovní pokladnu. Do ní platili příspěvky, či pokuty a vypláceli z ní dávky v nouzi. Cechmistr míval feruli, jakési žezlo značící jeho funkci, sloužící i k slavnostnímu vyplácení učňů a tovaryšů. Řemeslníci se účastnili průvodů u příležitostí korunovací nebo církevních svátků a nosili v nich pestrobarevné korouhve. Být řemeslníkem znamenalo závazek na celý život, když řemeslník zemřel, cech mu vystrojil pohřeb. Pokladny, ferule, korouhve, pohřební štíty, holby, vilkumy, mistrovské práce a další předměty zdobené znaky cechů jsou vystaveny ve stálé expozici.

Expozice nebude omezena pouze dobou existence cechů, které byly zrušeny roku 1859. Profesní sdružování nás zajímá jako celospolečenský fenomén. Představíme vývoj řemeslných sdružení po roce 1859 v jednotlivých časových etapách: do roku 1948, do roku 1989 a po současnost. V rámci prezentace současnosti jsme vybrali organizace, které patří mezi nejaktivnější u nás. Seznámíme vás se zástupci tradičních řemesel, jako jsou řezníci, vinaři, kuchaři a cukráři, kadeřníci, nábytkáři, kováři, kamnáři, kameníci, kominíci, klempíři a pokrývači, architekti. Zároveň představíme profese, které bychom v dávné historii marně hledali: IT, cestovní ruch, muzejnictví a také asociace sdružující mnohá další řemesla. Také tyto obory ctí principy zakotvené už u středověkých cechů.

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: