Prezentace Památkové sekce ACK ČR: Terezín je unikátní koncentrační tábor

Tisk Email

Prezentace Památkové sekce ACK ČR: Terezín je unikátní koncentrační tábor

Prezentací Památníku Terezín zástupcům cestovních kanceláří a médií v roce 65. výročí jeho vzniku ACK ČR posloužila více cílům současně.  Československá vláda rozhodla zachovat a vytvořit  Památník Terezín  jako memento; s mnohaletým odstupem se ukazuje, jak potřebné je připomínat temné stránky historie – a o působivosti osobní návštěvy se přesvědčili všichni účastníci prezentace, jakkoliv vesměs Terezín již dříve navštívili. Dark tourism – tedy návštěvy míst s temnou minulostí, je v současné době nezanedbatelným trendem, ba skokanem tematické turistiky – nabízet prohlídku Terezína tedy vychází vstříc jak tomuto trendu (a to ve značně kultivovanější podobě než jsou cesty na místa povodní atp.), tak společenské potřebě varovat před fašizujícími tendencemi.

Prezentaci věnovaly velkou pozornost všechny strany: vedení Památníku Terezín v čele s ředitelem Dr.Janem Munkem a PR managerem Mgr.Tomášem Riegerem,  předsedkyně památkové sekce ACK ČR PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová a last but not least účastníci, kteří si pro tuto akci rezervovali celý den. Obvykle nabízený polodenní výlet na 5 hodin i s dopravou z Prahy, která z toho zabere nejméně polovinu, je totiž strašně málo – za tu dobu sice můžete odškrtnout v seznamu návštěvu jednoho z dalších smutných objektů – ale na skutečnou prohlídku a hluboký dojem to naprosto nestačí. 

Památník Terezín zahrnuje dvě docela samostatné části:

  • Malou pevnost, jejíž historie sahá dávno před nacistické využití; zbudovaná pro vojenské využití jako pevnost k ochraně pro způsob boje, který se však přežil dřív než by byla mohla být skutečně užita – je zajímavá už svou architekturou. Obávanou věznicí se stala rovněž dávno za Rakousko-Uherska: jedním z vězňů, které má cenu turistům jmenovat, byl Gavrilo Princip. Nacistům se pak pevnostní věznice pochopitelně hodila – a z této doby je teprve její vazba na blízký Terezín a její využití současně jako věznice a koncentrační tábor.
  • Terezínské ghetto včetně s jeho životem spojených objektů za hranicemi střeženého prostoru. Všechno to se vymyká obvyklým koncentračním/vyhlazovacím nacistickým táborům známým z okolních zemí. I tady jsou sice například spalovací pece – ale jsou to pece v krematoriu, kam se odváželi neanonymní nebožtíci po pietním rozloučení – a popel se ukládal v kolumbáriu. Teprve s jistotou prohrané války byl tomuto předstírání normálního života konec. Židé, kteří zde byli doslovně koncentrováni pro odsun ke „konečnému řešení“,  v terezínském ghettu vedli příšerný, nesvobodný, ale možná tím intenzivnější kulturní a duchovní život. Jeho projevy se zachovaly – a je hřích kolem nich proletět. Nejen pro jejich jímavost – ale právě pro to memento, kam až lidi může přivést lidská zrůdnost, když se dostane k moci – a jak se dovede maskovat. Terezín byl a je hrůzný a dojemný současně svým charakterem „Potěmkinovy vesnice“ pro mezinárodní červený kříž, svým předstíráním normálu a  palčivou otázkou, jak se dívat na kolaboraci, která bezesporu nahrává trýznitelům, ale současně asi skutečně v mezích možného zmírňuje zvůli okupantů. Výklad erudované průvodkyně k takovým otázkám vede – ale musí na to být čas. V poklusu se to nezdaří.

Účastníci prezentace měli jako jedni z prvních možnost vidět nově otevřené expozice v ghettu – mansardu a modlitebnu, ale prohlédli si i ty dřívější, jakkoliv ani celodenní exkurze pro podrobnější prohlídku či dokonce zhlédnutí filmů zdaleka nestačí. Památník Terezín má jednotlivé hlavní objekty uspořádané tak, aby návštěvník měl možnost shlédnout hlavní projekce jak v Malé pevnosti, tak v muzeu v Terezíně – prohlídka se tedy dá plánovat velmi flexibilně (případně i podle množství ostatních návštěvníků), což je velká výhoda. Expozice jsou velmi dobře a působivě udělány a průvodci jsou fundovaní – až je škoda, že někdy nemají kdy sdělit vše, co by sdělit uměli.

Podrobnější informace o Památníku Terezín najdete na www.pamatnik-terezin.cz . Vedení Památníku Terezín patří k těm osvíceným praktikům, kteří vědí, jak spolupracovat s cestovními kancelářemi: ceny na další rok stanovuje vždy s dostatečným předstihem a v sezóně je zásadně nemění. I v tom nese spolupráce s cestovními kancelářemi v rámci členství v ACK ČR své plody.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: