Muzeum skla a bižuterie - přehled výstav a aktivit muzea v září 2012

Tisk Email

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Vám nabízí přehled kulturních aktivit v měsící září:

HLAVNÍ BUDOVA

- otvírací doba:   úterý - neděle 9.00 - 17.00

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 369 011, fax.: 483 369 012

msbjbc@quick.cz, www.msb-jablonec.cz

- stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie

                      Čarovná zahrada - České sklo sedmi století

- výstava: INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA (11. května – 28. října 2012)

Komerčně úspěšný český sklářský design z období mezi světovými válkami firem Heinrich Hoffmann – Curt Schlevogt.

Po celou dobu trvání výstavy probíhá samoobslužná dílna ve spolupráci se speciálními centry pro slabozraké, která přibližuje svět očima lidí se zrakovým postižením.

- akce: DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (15. září 2012, 9.00 – 17.00)

Muzeum připomene 40 let od vzniku Úmluvy o světovém kulturním a přírodním bohatství UNESCO a 20 let od zápisu prvních tří českých památek na tento seznam. Vstup zdarma

GALERIE BELVEDER

- otvírací doba:   úterý – pátek 13.00 – 17.00

Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 310 947

- stálá expozice: Věčná touha po kráse - Šperk tří tisíciletí

- výstava: A přece se točí! Pivní holby, korbele, půllitry a sklenice od A po Z (do 28. září 2012)

Za pivním sklem s pivovarem KONRAD a Rudou Pivrncem!

Výstava pivního skla od 18. století po současnost představí nejen typické exempláře, ale též kuriozity a zajímavosti a návrhy vzešlé ze soutěže sklářských škol regionu. Dozvíte se něco o historii vaření piva v kraji, výstavu doprovází speciálně pro tuto příležitost vytvořené kresby Petra Urbana.

Po dobu trvání výstavy soutěž pro návštěvníky.

- akce: DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (15. září 2012, 9.00 – 17.00)

Komentované prohlídky expozicí Věčná touha po kráse…Šperk tří tisíciletí, která prezentuje historické šperky, spínadla a oděvní doplňky. Vstup zdarma                 

Památník sklářství v Jizerských horách - KRISTIÁNOV

- otvírací doba: pondělí – neděle 9.00 - 17.00

Bedřichov v Jizerských horách, tel.: 483 369 011

- stálá expozice: Kristiánov - Klíč k srdci Jizerských hor

- akce: Mariánská sklářská pouť - 1. září 2012

21. ročník tradiční pouti v místě bývalé sklářské osady začíná v 10 hodin ranní mší svatou. Připraveny jsou stánky s řemeslnou výrobou, tradičním jizerskohorským zbožím i občerstvením. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program a stylové atrakce.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: