Nové výstavy v GASK

Tisk Email

Již od 25. listopadu můžete v GASKu navštívit další výstavy, z nichž některé budou umístěny v nově zrekonstruovaném severním křídle.

V severním křídle jezuitské koleje bude v listopadu zahájena výstava IVAN SOBOTKA a současně nakladatelství ARGO a Galerie Středočeského kraje pokřtí první velkou monografii tohoto malíře. Monografie zabírá bezmála celé dílo Ivana Sobotky od raných olejů z padesátých let minulého století až po kvaše ze začátku druhého milénia. Sobotka byl výrazný duchovní umělec, jemuž se, nedostávalo pozornosti, protože o žádnou nestál. Maloval zcela svobodně a živil se proto zásadně něčím jiným. Výstavy nechtěl, vernisáží se většinou neúčastnil, publicitě vzdoroval. Inspiroval se především produkcí vydavatelské dílny Josefa Floriana a byl radikálním pokračovatelem portrétu románského stylu. Tradici pozdější malby bezmála zavrhl a nacházel zálibu až v moderně.

Dalším autorem, jenž bude od 25. listopadu vystaven v zrekonstruovaném severním křídle je JIŘÍ  KORNATOVSKÝ. Bude zde vystavena velkoformátová kresba nazvaná MEDITACE. Kornatovský si
vytváří vlastní svět zduchovnělých forem, nikoliv z tohoto světa, ale ze světa imanetních prostorů a posvátného ticha.

V listopadu dále chystáme pokračování cyklu zaměřeného na netradiční prezentaci sbírkového fondu – MŮJ OBRAZ – Z DEPOZITÁŘE VYBRALI ZAMĚSTNANCI KÚSK (KÚSK- Krajský Úřad Středočeského Kraje)
volně navazující na výstavu Můj obraz – z depozitáře vybrali zaměstnanci GASK. Vybrané obrazy jsou nainstalovány v interakci s dokumentárními fotografiemi Martina Poláka (známého z uměleckého
tandemu Jasanský - Polák) zachycující zaměstnance výše zmíněných zájmovo - pracovních skupin se svým obrazem v prostředí depozitáře.

Dalším výrazným výstavním projektem je PARALELNÍ HISTORIE. Výstava sledující vývoj výtvarného umění v Ústí nad Labem od roku 1990, kde se umělecká scéna postupně etablovala. Tento vývoj lze bezesporu
označit za modelový příklad periferní kulturní aktivity. Výběr jednotlivých uměleckých děl byl přitom určen snahou postihnout chronologii umělecké scény v Ústí nad Labem. Expozice sestává z dvaceti artefaktů, přičemž každý reprezentuje konkrétní rok (1990–2009). Umělci střední generace jsou v předkládaném souboru zastoupeni převážně staršími artefakty. Díla devadesátých let 20. století jsou klíčová pro identifikaci s konkrétním socio-kulturním prostředím z perspektivy současnosti. Pro GASK byla výstava doplněna o umělecká díla nejmladších představitelů ústeckého uměleckého okruhu. Toto doplnění dokresluje plastickou a stále se vyvíjející podobu této unikátní regionální umělecké scény po roce 2009.

Komorní výstavní prostor BLACKBOX v nejvyšším podlaží galerie byl předefinován pro práce na papíře ze sbírek GASK. Kresby a grafiky, které se díky choulostivosti materiálů nedostaly do dlouhodobé expozice, jsou zde vystaveny formou krátkodobých výstav.

V loňském roce zde proběhla výstava pastelů Karla Malicha. Od 25. listopadu 2012 zde bude výstava kreseb nesoucí název LES malíře, kreslíře a grafika Roberta Piesena. V BLACKBOXU naleznete kvaše
z padesátých let dvacátého století úzce související s Piesenovou malířskou tvorbou, v níž dominuje krajina, stylizovaná symbolickými a biblickými významy. Výstava nabízí možnost prohlédnout si méně známé a řídce vystavované dílo tohoto předního českého autora žijícího od šedesátých let v Izraeli.

Poslední novinkou podzimní galerijní sezóny GASK je inkubátor videoartové tvorby 2012- VIDEOBOX. Jeho provoz bude spuštěn projekcí Video Games Miroslava Haška a bude úzce napojen na výstavu Paralelní historie dokreslující tvůrčí rozsev vázaný na univerzitní prostředí FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Pro všechny výstavy je připraven bohatý doprovodný program jako jsou kurátorské a lektorské prohlídky nebo výtvarné dílny s umělci. Nebude chybět ani kreativní zapojení nově otevřených expozic do dílen lektorského programu GASK.

Galerie Středočeského kraje
GASK Kutná Hora
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: