Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou - říjen 2012

Tisk Email

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - kulturní přehled na měsíc říjen 2012:

HLAVNÍ BUDOVA

otvírací doba:   úterý - neděle 9.00 - 17.00

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 369 011, fax.: 483 369 012

msbjbc@quick.cz, www.msb-jablonec.cz

- stálé expozice:

Kouzelný svět bižuterie

Čarovná zahrada - České sklo sedmi století

- výstava: INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA - do 28. října 2012

Komerčně úspěšný český sklářský design z období mezi světovými válkami firem Heinrich Hoffmann – Curt Schlevogt.

Po celou dobu trvání výstavy probíhá samoobslužná dílna ve spolupráci se speciálními centry pro slabozraké, která přibližuje svět očima lidí se zrakovým postižením.

- muzejní program :               

13. října 2012, začátek v 10.00

Sobotní říjnový ateliér ROSTLINY V MUZEU

Ateliér, ve kterém se budou návštěvníci při prohlídce expozicemi zaměřovat na vnímání květinových motivů. Tyto inspirace pak využijí k vlastní výtvarné tvorbě.

GALERIE BELVEDER

otvírací doba:   úterý – pátek 13.00 – 17.00

Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 310 947

- stálá expozice: Věčná touha po kráse - Šperk tří tisíciletí

- výstava :  OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX.

                 VE ŠKOLE I PO ŠKOLE

19. října 2012 – 4. ledna 2013

Deváté pokračování regionálně – historického výstavního cyklu Otcové města Jablonce věnováno tématu školství. Výstava ukáže, jak se proměnil život učitelů, jejich práce, postavení ve společnosti i zájmy od konce 18. do počátku 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována mimoškolním aktivitám učitelů, kteří se nadšeně účastnili spolkového života a organizovali osvětové akce. Někteří se věnovali literatuře nebo badatelské činnosti v různých vědních oborech.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. října 2012 v 17 hodin.               

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: