Muzeum hlavního města Prahy zve: Kdo se bojí, nesmí do Prahy

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy zve na vernisáž výstavy Kdo se bojí, nesmí do Prahy, která se koná v hlavní budově muzea Na Poříčí 52, Praha 8 v úterý 19. 11.2013 od 18 hodin.

Výstava je koncipována jako herní procházka po objektech Muzea hl. města Prahy (hlavní budově muzea, Prašné bráně, Staroměstské mostecké věži, Malostranské mostecké věži, Svatomikulášské městské zvonici a Podskalské celnici na Výtoni), kde jsou představeny nadpřirozené bytosti společně s jejich příběhy z pražských pověstí.

Jednotlivé postavy jsou výtvarně zpracovány na pozadí Langweilova modelu a doplněny komiksem prezentujícím jejich příběh. Plnohodnotnou součástí celého projektu je interaktivní hra, kdy můžete na základě splněných úkolů najít ukrytý poklad.

Doprovodný program – přednášky, dílny pro děti (např. tvorba komiksů), divadlo

Termín: 20. 11. 2013 – 29. 6. 2014,
Podskalská celnice na Výtoni 20.11.2013 – 28.12. 2014

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: