Muzeum hl. m. Prahy - program na říjen 2012

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy - program na říjen 2012:

Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, tel.:224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč. Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské celnice na Výtoni a do zámku Ctěnice: základní 140 Kč, snížená 70 Kč, rodinná 230 Kč - lze zakoupit ve všech objektech muzea. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

2. 10. Den seniorů – deskové hry, pletení z pedigu, paličkování, komentované prohlídky, přednášky, slosovatelná anketa. Vstup do hlavní budovy muzea a do Podskalské celnice na Výtoni pro seniory 60+ zdarma.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku, Středověká Praha, Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620),Barokní Praha (1620–1784), Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně, z papírové lepenky, 3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci;
- je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.  

VÝSTAVY:

Staletí pod vodou. Juditin a Karlův most  18. 7. – 4. 11. 2012

Výstava představuje nejnovější poznatky o Juditině a Karlově mostě získané prací archeologů a stavebních historiků během opravy mostu a při potápěčském průzkumu vltavského dna.

Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou hradbou  10. 10. 2012 – 5. 5. 2013

Výstava představuje další dvě pozoruhodné oblasti Prahy v celé jejich pestrosti a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím bohatého fotografického materiálu a řady dalších muzejních exponátů bude návštěvník seznámen s každodenním životem v ulicích Žižkova a Vinohrad.

Poprvé vystavujeme (minivýstava)

Ukřižování – metody restaurování  27. 8. – 28. 10. 2012

Deskový obraz Ukřižovaný s Pannou Marií a Janem Evangelistou (2. pol. 15. stol., anonymní mistr) byl v loňském roce podroben náročnému restaurátorskému zásahu. Výstava seznamuje s výsledným dílem, ale i s procesem jeho restaurování.

Klára Šípková – prostory šperku  30. 10. 2012 – 27. 1. 2013

Patří k nastupující generaci českých šperkařů. Při vzniku kolekce City Net se inspirovala mapou Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY:

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo

e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:

Domovní znamení - K čemu sloužila domovní znamení?

Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu - Jak se žilo pražským rodinám v renesanční a barokní době?

Vyber si řemeslo - Jak vypadala středověká Praha a jaká řemesla se provozovala? Přijďte si zahrát na řemeslníky.

Moje královská cesta - Kudy vedla Královská cesta? Dokážeš najít cestu v Langweilově modelu?

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - Jaké byly okolnosti královského sňatku?

Na dvoře Rudolfa II. - Co znamenalo být umělcem na císařském dvoře Rudolfa II. a kdo byl Arcimboldo?

Multikulturní Praha za doby Karla IV. - Z jakých světových stran se dováželo zboží do Prahy za Karla IV.? Jak se žilo cizím národům v Praze?

Z deníků 1948 – 1953 - Výukový program o složité době 50. let. Skrze vlastní zážitky a vstupy do rolí budou mít studenti možnost lépe pochopit historický kontext doby.

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

9. 10. – 12. 10. a 16. 10. – 19. 10. Výprava za Kelty

Děti se seznámí s životem Keltů, postaví si oppidum a zkusí si práci keltských řemeslníků.

Multikulturní program

Na programy je nutné se předem objednat na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova.

16. 10. Jak se žije v jurtě

Program o Mongolsku, jeho geografii, kultuře a tradici.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

20. 10. v 10 hodin. Výprava za Kelty

Interaktivní dílny

13. 10. Pergamano – technika tvoření krajkových motivů pomocí papíru

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina A

4. 10. Vchynští a Kinští

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina B

18. 10. Vchynští a Kinští

Cyklus Výtvarné umění v dějinách - 11. 10. Románská architektura

Program Klubu přátel muzea- 16. 10. Představení zrestaurovaného předmětu z příspěvků mecenášů

Podvečerní vycházky

Informace na tel.: 221 709 669, 224 815 850 nebo na mailu: suska@muzeumprahy.cz

2. 10. „Italská čtvrť“ a významní Italové v Čechách – v 17 hodin u Vrtbovské zahrady

9. 10. Po stopách templářů v Praze – v 17 hodin na Anenském náměstí před kašnou

17.10. Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady aneb za branami ráje – v 16 hodin před vestibulem stanice metra A Malostranská

19. 10. Rudolf II. a Stromovka –  v 17 hodin na zastávce Výstaviště

23. 10. Podvečerní čtvrť Na Františku –  v 17 hodin před hlavním vstupem do Anežského kláštera

31. 10. Vyšehradem do Podskalí – v 17 hodin před Táborskou branou

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Sleva na vstupném v NKP Vyšehrad bude poskytnuta po předložení vstupenky z Podskalské celnice na Výtoni: základní 30 Kč, zlevněné 10 Kč, rodinné 50 Kč (týká se pouze Gotického sklepa a Kasemat).

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na programy se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:

Jak jsem „ploul“ se strejdou Františkem

Plnou parou vpřed!

Když jsem šel přes „Podskal“

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v říjnu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele – vstup po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Od 1. 7. 2012 spravuje i provozuje Muzeum hlavního města Prahy

Praha 9 Vinoř, Bohdanečská 1, tel. 286 853 385

V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví a Zámecký hotel Ctěnice. Spojení: metro C - Letňany; bus 302, st. Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov a dále pěší procházkou přes lesopark po žluté turistické značce. Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy. Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou. Několikaleté restaurátorské práce odhalily v interiéru fresky z různých období výstavby. Součástí areálu je rekonstruovaný rozsáhlý park. Otevřeno: výstavy a expozice út - pá 10 –16 hodin, so – ne 10 – 18 hodin, park je přístupný denně 8 – 18 hodin. Vstupné na výstavy: základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let a invalidé zdarma.   

ZÁMEK VÝSTAVY

Šárka Váchová – Chaloupka na vršku 26. 8. 2012 – 3. 2. 2013

Výstava známé výtvarnice Šárky Váchové navazující na stejnojmenný cyklus úspěšných večerníčků.

20. 10. ve 14 hodin „Jak se točí Večerníček“ – povídání s autorkou loutek Š. Váchovou

Tvůrčí dílny pro děti i jejich rodiče vždy v sobotu a v neděli od 13.00 hod. s lektorem.

Světové dědictví v hloubinách země a zpřístupněné jeskyně ČR 1. 9. – 4. 11. 2012

Výstava pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Správou jeskyní ČR v rámci akce „Dny jeskyní v Praze“.

ŠPEJCHAR VÝSTAVNÍ SÁL

Stanislav Holý, Krajina her. Od Studia Kamarád ke Krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi  23. 9. 2012 – 27. 1. 2013

Výstava provede děti i jejich rodiče bohatým fantaskním světem známého výtvarníka Stanislava Holého.

Natoč si svůj vlastní film - sobotní workshop pro rodiče s dětmi

PROGRAM PRO VEŘEJNOST:

23. 10. ve 14 hodin a v 19 hodin Zámecká kavárna – U kávy s posluchači… se známou žurnalistkou a zpravodajkou Radiožurnálu Marií Woodhamsovou (ve 14 hodin Klub seniorů).

Více na www.zamekctenice.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: