Kostelec představí Marii Terezii Savojskou

Tisk Email

Kostelec nad Černými lesy je město, kde si na nedostatek kulturních událostí v žádném případě nemohou stěžovat.  Nedávno uskutečněný Keramický den je právem řazen mezi nejpopulárnější v celé zemi, známé jsou akce Muzea hrnčířství, mezi vyhlášené galerie je počítána Galerie moderní keramické plastiky.

altHistoricky je město a jeho široké okolí úzce spojeno s rody Smiřických a Liechtensteinů. Ti první dali dominantě města – zámku – renezanční tvář, druzí se zasloužili o jeho současnou, z větší části barokní podobu. Do dnes je patrně za nejvýznamnější panovnicí z rodu Liechtensteinů princezna, pozdější vévodkyně  Terezie de Savoy – Carignano, kterou připomene výstava v Muzeu hrnčířství a návštěva prince Constantina, nejmladšího syna knížete  Hanse-Adama II. z Lichtensteinu.

altVýstava věnovaná Marii Terezii Savojské neproběhne právě letos náhodou. Od jejího převzetí panství uplyne v tomto roce 300 let, příští rok si připomeneme stejné výročí jejího sňatku s vévodou Tomášem Savojským, svatba se odehrála v zámecké kapli svatého Vojtěcha, a zároveň 250 let od propuštění měšťanů z poddanství. Řada jindy zřídka vystavovaných exponátů neukáže vévodkyni pouze jako člověka, ale hlavně jako významnou mecenášku širokého kraje. Právě ona nechala v Kostelci postavit farní kostel Svatých Andělů strážných, městský špitál, zasloužila se o vybudování i mnoha dalších, dnes obdivovaných památek nejen ve městě.

Výstavu v muzeu zahájí 1. června  princ Constantin, který v centru o.s. Modré dveře zároveň pokřtí pozoruhodnou knihu Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách od Pavla Juříka, předsedy Historického spolku Liechtenstein, knihu, která podrobně seznamuje s historií obou rodů a památek s nimi spojených. Princ také navštíví místní zámek, pozná i ostatní památky se vztahem k jeho rodu, bude přítomen na slavnostní mši, kterou bude v kostele Svatých Andělů strážných v sedmnáct hodin celebrovat Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.  Kardinál Duka nebude konečně v Kostelci poprvé. Před nedávnem zahájil provoz součásti alto.s. Modré dveře, kavárny stejného jména, která nabízí nejen několik desítek druhů kávy nebo sypaných čajů ale také výborné domácí zákusky, při tradičním Keramickém dnu překvapila  hosty  širokou nabídkou jahodových specialit.

Výstava i návštěva představitele rodu Liechtensteinů nemá však za cíl jen připomenout Marii Terezii Savojskou. Ukazuje také na velice významnou část dějin Kostelce nad Černými lesy, cílem je zároveň propagace významných památek a podpora turistického ruchu v celém regionu. V návštěvnících by výstava mohla vyvolat i zájem o Liechtensteinské knížectví, které je s městem i okolím velice těsně propojeno a od kterého bychom se v celé zemi mohli ledasčemu přiučit. Že jde o zemi s jednou z nejvyšších životních úrovní je celkem známé. Kdo ale tuší, že v knížectví je více než kde jinde významně podporováno školství nebo věda?  Koho by napadlo, že v jednom z nejmenších států Evropy ležícím mezi Rakouskem a Švýcarskem nemají nejvyšší platy bankéři, ale ti, kteří pracují ve školství?

Výstava „Vévodkyně Savojská- velká mecenáška Černokostelecka“ byla připravena ve spolupráci s Historickým spolkem Liechtenstein, probíhá pod patronací vládnoucího knížete Hanse-Adama II. z Lichtensteinu a zájemci jí mohou navštívit do 29. července.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: