Konference ACK ČR: Turistika a církev - vzájemné propojení a přínosy

Tisk Email

Dne 9. října 2013 od 14:00 do 17:30 hodin se bude konat v Sále kardinála Berana (Arcibiskupský palác, Praha) konference  ACK ČR:  Turistika a církev - Vzájemné propojení a přínosy.

PROGRAM

14:00

Viliam Sivek, předseda ACK ČR

Zahájení

Dominik kardinál  Duka, arcibiskup pražský

Úvodní slovo - nadcházející 670. výročí  založení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Mgr. Ondřej Pávek, děkan  MK Praha

Noc kostelů  a její využití v programové nabídce  cestovních kanceláří a agentur ČR

Přestávka na kávu 15 minut

prof.PhDr. Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském
Návštěvníci kulturních památek v době pokleslé kulturnosti s podtitulem Možnosti využití turistiky k morální obnově společnosti.

Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D., Mgr. Lenka Kluková, Mgr. Blahoslav Uhrovič
Diecézní konzervátorské centrum, Arcibiskupství pražské
Možná rizika a dopady cestovního ruchu na církevní památky

Diskusní příspěvky k výše předneseným tématům

RNDr. František Skopec

Nové publikace o Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Zakončení programu

Moderátor konference: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
předsedkyně sekce památek a významných turistických cílů ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: