Dny evropského dědictví - České muzeum stříbra

Tisk Email

České muzeum stříbra, p.o., Vás srdečně zve na své akce v rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 8. a 9. září 2012.

Zde je bližší program:

HRÁDEK

8. 9. – 9. 9. – Dny evropského dědictví -  zvýhodněné vstupné (35,- a 20,- Kč)
do stálé expozice „Město stříbra“ včetně výstav:

Hrádek, Otevřeno od 9.00 – do 18.00

Hrádek -hodovní sál:

19. 5. - 30. 9. – „Z pokladů Národního muzea v Praze. – Sochařství za vlády Jagellonců“

Koncepce výstavy: Jiří Fajt – Michaela Ottová

(doprovodná výstava mezinárodního  projektu „Europa Jagellonica“)

Výstava představuje dosud veřejnosti neznámý soubor gotického sochařství ze sbírek Národního muzea v Praze. Umělecká díla, převážně zbytky oltářních nástavců sakrálních interiérů často známého původu, byla vytvořena v období druhé poloviny 15. až první poloviny 16. století  a vznikla v různých řezbářských dílnách významných uměleckých oblastí střední Evropy (např. Švábsko, Podunají, Franky, Slezsko, Jižní Čechy a další).

Výstava tak seznamuje s dosud neznámými pozoruhodnými sochařskými díly, včetně jejich často vůbec prvního odborného určení a umělecko historického hodnocení. Mezi vystavenými díly různých sakrálních námětů nalezneme sochy vytvořené v dílnách Lorenze Luchspergera, Jörga Syrlina st., Mistra Světelského oltáře, Hanse Tomana, Jakoba Maura, Daniela Maucha či Hanse Klockera a mnohých dalších anonymních mistrů. K výstavě vychází česko – anglický katalog.

Hrádek – sály  I. patra

„Vladislav Jagellonský a Kutná Hora“ Rozšířená expozice I. okruhu - Město stříbra  (doplňující součást mezinárodního projektu Europa Jagellonica a cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby jagellonské)

 Hrádek -výstavní sál:

„SESTRY  VORŠILKY“ 300. výročí příchodu řádu sv. Voršily do Kutné Hory. Výstava konaná k významnému řádu sv.Voršily v Kutné Hoře. Seznámí se základní historií řádu  a soustředí se na kutnohorský konvent a jeho  roli v kutnohorském školství.

KAMENNÝ DŮM , Otevřeno od 9.00 – do 18.00

8. 9. – 9. 9. – Dny evropského dědictví – zvýhodněné vstupné (25,- a 15,- Kč) do stálých expozic „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“
a  „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ (sklepních prostor Kamenného domu) a na výstavu
“Z dějin školství kutnohorského“.Výstava představí historii školství v Kutné Hoře od středověkých počátků města a jeho farních škol, přes školy městské, příchod  učitelských řádů, rozvoj a výstavbu  nových škol na přelomu 19. a 20. století.

 Výstava je doplněna interaktivním programem

TYLŮV DŮM, Otevřeno od 10.00 – do 16.00

8. 9.  Dny evropského dědictví – symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic:
„J. K. Tyla“  a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ a na výstavu:

 „ “Historické  hudební nástroje“

8.9. 14.00 komentovaná prohlídka výstavy „Historické hudební nástroje“ hudebními ukázkami s autorem výstavy RNDr. Štěpánem Kafkou (Cantica)

                               Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, reg.historik)


 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: