České muzeum stříbra v Kutné Hoře - srpen 2013

Tisk Email

Přijměte srdečné pozvání na srpnové akce do Českého muzea stříbra. Po celý měsíc si můžete prohlédnout stálé expozice na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě spolu se sezónními výstavami.

Na Hrádku si od  10. srpna můžete prohlédnout výstavu s názvem : „Společná výstava absolventů SOŠV Hollarovo náměstí Praha z let 1967 až 1971“. V rámci výstavy bude představena různá výtvarná tvorba předních českých výtvarníků, kteří působí i v zahraničí např. v Bulharsku či v Novém Zélandu.

V srpnu si nenechte ujít nový cyklus výstav, který byl zahájen v Tylově domě v červenci a nese název „Mladí sběratelé“. V rámci tohoto cyklu představí své sbírky žáci, studenti K. Hory a nejen to, ale na okamžik se promění v muzejníka či kurátora. Touto zábavnou formou chceme mladé generaci přiblížit práci v muzeu, ale dát jim i možnost seberealizace. Pro letošní rok muzeum propůjčilo své prostory absolventce Církevního gymnázia Kutná Hora – Marii Králové, která představí svou sbírku „Korida – býčí zápasy".

Dále se s námi můžete těšit na nové komentované prohlídky středověkého sklepení v Kamenném domě, které budou probíhat v rámci Kutnohorského léta každé úterý v 15 hodin. Tajuplným sklepením Vás provedou průvodci v dobových kostýmech a představí Vám expozici s názvem: Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory.  V Kamenném domě  si nenechte ujít ani prohlídku nové expozice „Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století“, která byla otevřena v květnu. V mázhausu Kamenného domu si nadále můžete prohlédnout celoroční výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“, která představí nejen zaniklé pivovary, ale i ty současné jako je například pivovar Kácov.  Prohlídku můžete příjemně ukončit ochutnávkou Kácovského ležáku.

HRÁDEK:

Srpen otevřeno Út - Ne 10.00 - 18.00

Prohlídky stálé expozice:

I. okruh „Město stříbra“:geologický vývoj kutnohorského regionu a s historie Kutné Hory.  Vstupné:  plné 70,- Kč,  děti, studenti, senioři 40,- Kč.

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhajících výstav ve výstavních sálech Hrádku.

2. okruh - Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku – velký těžní stroj – trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk– mincovna):

Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob v jedné skupině, proto je nutná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné  dětské výpravy až od 10 let.

Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Vstupné:  dospělí 120,- Kč,  děti, studenti, senioři 80,- Kč.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhající výstavy ve výstavní síni Hrádku.

Za zvýhodněnou cenu je možné navštívit oba okruhy společně:

dospělí 140,- Kč         děti, studenti, senioři  90,- Kč

Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

Za rezervaci  prohlídkového  času pro 1 skupinu  (max. 25 osob) je účtován manipulační poplatek  ve výši 50,- Kč. Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu  účtován poplatek  20,- Kč.

Každý pátek v 10.00 Vás srdečně zveme k prohlídce středověkého stříbrného dolu v rámci Kutnohorského léta !

Výstava: 10. 8. -  6. 10.  „Společná výstava absolventů SOŠV Hollarovo náměstí Praha z let 1967 až 1971“

KAMENNÝ DŮM

Srpen otevřeno Út - Ne 10.00 - 18.00

Prohlídky stálých expozic:

I. „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. - 19. století“ + nová část expozice „Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století“ a  II. expozice „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“, které představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. Prohlídka expozice je spojena s právě probíhající sezónní výstavou.

Vstupné: I. okruh: plné 50,- Kč, snížené  30,- Kč,  II. okruh plné 40,- ; snížené 20,- Kč

Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu  účtován poplatek  10,- Kč.

Celoroční výstava

1. 4. - 30. 11. - „Pivovary na Kutnohorsku“ Výstava představuje zdejší intenzivní rozvoj pivovarnictví od 19. do poloviny 20. století.  Výstavu interaktivní program: „Putování za zlatým mokem“. Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

Každé úterý v 15.00 - komentované kostýmované prohlídky v rámci Kutnohorského léta

Během léta se můžete těšit na nové komentované prohlídky středověkého sklepení v Kamenném domě, které budou probíhat v rámci Kutnohorského léta každé úterý v 15 hodin. Tajuplným sklepením Vás provedou průvodci v dobových kostýmech a představí Vám expozici s názvem: Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory.

TYLŮV DŮM –

Srpen –otevřeno Út- So 10.00 – 16.00

Prohlídky stálých expozic:

Stálá expozice „Život a dílo J.K.Tyla“ a 2. stálá expozice - „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“, která seznamuje s nejdůležitějšími objevy speologického průzkumu Kutné Hory v posledních dvou desetiletích.

Vstupné - expozice:  dospělí: 10,- Kč,   děti, studenti, senioři: 5,- Kč

Vstupné - expozice a sezónní výstava:  dospělí 20,- Kč,   děti, senioři 10,- Kč

Výstava:

9.7. – 31. 8. – Nový cyklus výstav „Mladí sběratelé“ – „Korida – býčí zápasy ve sbírce Marie Králové“.

Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: