Zákonnost či nezákonnost stornopoplatků

Tisk Email

Uprostřed července uveřejnil časopis dTest článek týkající se stornopoplatků vybíraných cestovními kancelářemi v případě odstoupení zákazníka od platně uzavřené cestovní smlouvy. Jedním ze závěrů článku bylo, že  stornopoplatky  mohou být nezákonné. Následující rozbor poukáže na to, co to stornopoplatek je, za jakých okolností na něj má cestovní kancelář z pohledu práva ČR a práva EU nárok, jaká výše stornopoplatku odporuje zákonu a jaké jsou důsledky takové situace. 

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: