Výpověď smlouvy dodavatelem a její následky

Tisk Email

Zatímco ochraně zákazníků cestovních kanceláří věnuje občanský zákoník velkou pozornost, cestovní kancelář ve vztazích se svými dodavateli  občanský ani obchodní zákoník zvláště nechrání. O to větší pozornost musí cestovní kancelář věnovat obsahu smluv, které se svými dodavateli uzavírá. V případě dlouhodobých závazků je vhodné upravit ve smlouvě způsob její výpovědi. I v případě, že ve smlouvě není upraven způsob její výpovědi, platí, že lze vypovědět každou smlouvu ...

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: