Povinnost odborné péče a poctivosti při prodeji cestovních služeb

Tisk Email

Podnikatel prodávající cestovní služby je při jejich prodeji i poskytování povinen postupovat s odbornou péčí a jednat poctivě. Co všechno "odborná péče" zahrnuje a co se vyžaduje jako poctivé jednání.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: