Poškození, ztráta nebo odcizení zavazadla na zájezdu

Tisk Email

Během zájezdu se vyskytuje mnoho momentů, kdy mohou zavazadla klientů přijít k úhoně – při přepravě autobusem, při ubytování v hotelu, motelu či kempu, při rekreaci samotné.

Poškození, ztráta či odcizení zavazadla není nic jiného než materiální škoda na straně klienta a klient má za zákonem stanovených podmínek nárok na to, aby mu vzniklá škoda byla nahrazena.

Poškození, ztráta nebo odcizení zavazadla může v určitých případech znamenat také nemožnost klienta v zájezdu pokračovat podle plánu nebo si jej užít jen omezeně. Následkem tedy může být také nemateriální újma.

Odpovědnost cestovní kanceláře z cestovní smlouvy nelze omezit nebo vyloučit obecným prohlášením, že cestovní kancelář nenese odpovědnost za zavazadla klienta. Předpokladem vzniku povinnosti cestovní kanceláře nahradit klientovi škodu je ...

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: