Odpovědnost cestovní agentury ze zprostředkování prodeje zájezdu

Tisk Email

Tento výklad se zaměří jen na dvě z mnoha odpovědnostních situací, a sice, zaprvé, na situaci, kdy cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdu pro subjekt, který není držitelem platného živnostenského oprávnění pro provozování cestovní kancelář a zadruhé, na situaci, kdy cestovní agentura zprostředkovává zájezd prodávaný cestovní kanceláří, která není pojištěna proti úpadku.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: