Obchodní sdělení v elektronické poště

Tisk Email

Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image konkrétní podnikající fyzické nebo právnické osoby. Ač to podnikatelé mnohdy netuší, obchodním sdělením je nejen klasická reklama, ale i přání k Vánocům a jiným svátečním příležitostem nebo samotná žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. ...

Zatímco zasílání obchodních sdělení klasickou cestou lze provádět bez podstatných omezení,  pro zasílání obchodních sdělení v elektronické poště platí, že jsou v podstatě zakázána a lze je zasílat jen, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Za nedodržení požadavků zákona lze uložit právnické osobě i podnikající fyzické osobě pokutu ve správním řízení až do výše 10 milionů korun.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: