Na co nezapomenout ve smlouvě s průvodcem

Tisk Email

Spokojenost zákazníka cestovní kanceláře s jí poskytovaným zájezdem ovlivňuje podstatnou měrou kvalita služeb poskytovaných na zájezdu průvodcem. Jelikož k prodeji zájezdu dochází na základě cestovní smlouvy, která je uzavírána výhradně mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, odpovídá za průvodcovské služby na zájezdu ve vztahu k zákazníkovi výhradně cestovní kancelář. Cestovní kanceláře nejsou legálně s to zbavit se odpovědnosti za nekvalitní služby poskytované v rámci zájezdu průvodcem a za jejich případné důsledky. Mohou ovšem přijmout preventivní opatření, která jim, v případě nekvalitních služeb či pochybení na straně průvodce, umožní alespoň částečně se na něm hojit.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: