Bez zbytečného odkladu

Tisk Email

výklad pojmu "bez zbytečného odkladu" v žádném slovníku nenajdete. Existují ovšem situace, kdy je bezodkladné jednání vyžadováno zákonem. V tomto právním okénku se zaměříme na to, v jakých situacích ukládá zákon cestovní kanceláři povinnost jednat „bez zbytečného odkladu“ a co to přesně znamená.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: