Neseriózní pracovníci

Členská cestovní kancelář OK-Tours oznamuje, že byli nuceni přikročit k urychlenému ukončení pracovního poměru s těmito osobami:

Pavel Tippl, Martina Tománková, Simona Dobšíčková.

Jmenovaní již nejsou oprávněni za OK Tours jednat. Nevylučujeme, že mohou být spojováni se společností Sofia Plus s.r.o., pro kterou zajišťovali obchody s využitím know how, kontaktů a pracovních prostředků OK Tours.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: