Turistika a církev - vzájemné propojení a přínosy

Tisk Email

Turistika a církev - vzájemné propojení a přínosy

Křesťanství jako duchovní základ evropské kultury zanechalo stopy prakticky ve všech místech cestovního ruchu. Návštěva církevních památek je tedy neodmyslitelnou součástí turistických programů. Jenže se povětšinou omezuje pouze na pár nejpopulárnějších staveb a málo inspirovaný výklad. Výsledkem je, že si návštěvník jen odškrtne bod na itineráři, maximálně získá povšechný dojem. Přitom návštěva církevních objektů má neskonale bohatší potenciál promlouvat i do dnešní doby a nenásilně probouzet a rozvíjet přirozený sklon po spravedlnosti, morálce a kultivovanosti ducha v tom, co výchova nestihla či nedotáhla a co současné akční a klipovité zaměření konzumní společnosti devastuje.

altCírkevní turistika, resp. důkladnější využití církevních památek v cestovním ruchu je tudíž příležitostí jak pro cestovní kanceláře a agentury, pro památky samy a podnikatele v jejich okolí, tak i pro společnost. ACK ČR proto zpracovává projekt ke komplexnějšímu využití návštěvy církevních památek jak pro turistiku, tak i v rámci výchovy dětí a mládeže.  Úvodním počinem tohoto projektu byla konference „Turistika a církev – vzájemné propojení a přínosy“, kterou uspořádala Asociace cestovních kanceláří ČR ve spolupráci s Metropolitní kapitulou Praha 9.října 2013 v Arcibiskupském paláci v Praze.

Jak řekla moderátorka konference a členka představenstva ACK ČR PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, cílem bylo představit pracovníkům cestovních kanceláří a agentur možnosti a úskalí zařazení církevních památek do turistických programů, dát podněty pro adekvátní využití návštěvy církevních památek a last but not least podat cestovním kancelářím informace o akcích, které se budou letos a napřesrok konat, a o materiálech, které jsou k dispozici.

altKonferenci obohatil svou přítomností i arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, který připomenul, že turistika je do značné míry dítětem poutních aktivit a že tedy vzájemné propojení turistiky a církve je historickou skutečností. Ve svém příspěvku informoval o nadcházejícím 670. výročí zahájení stavby katedrály sv. Víta a o akcích, které se k tomuto výročí budou konat a jsou uchopitelné i pro cestovní ruch.

Mgr. Ondřej Pávek, děkan  Metropolitní kapituly Praha, přiblížil populární „Noc kostelů“, do které se letos v ČR zapojilo již 1300 kostelů, které navštívilo 450.000 hostů. Program má společensko-kulturní rozměr, konají se koncerty, komentované prohlídky jinak nepřístupných míst, čtení či krátké přednášky i akce, které návštěvníky vtahují do hry, jako jsou soutěže pro děti. Noc kostelů je atraktivní i pro turisty. Je zdarma, a proto je vyloučeno, aby ji cestovní kancelář prodávala jako svůj produkt, samo zařazení na program zájezdu je samozřejmě vítáno. V roce 2014 se Noc kostelů uskuteční v pátek 23.5. Organizátoři rádi poskytnou cestovním kancelářím informace i propagační materiál. Kontakty a podrobnější informace jsou na internetu – www.nockostelu.cz.

altHlavní referát na téma „Návštěvníci kulturních památek v době pokleslé kulturnosti“ s podtitulem „Možnosti využití turistiky k morální obnově společnosti“ přednesl pan profesor Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském. Vyšel ze základních protikladných typů pojetí života: kulturního a konzumního, (roz)dávat z nitra ven x konzumovat. Orientace jen na konzum vede k otupělosti a nezájmu, ke kultu úspěchu, nadřazenosti a předstírání.  Je marné chtít napravovat společnost lidmi, kteří propadli konzumu. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. To platí zvlášť peo pedagogy i pro průvodce turistů. Prof. Piťha varoval před „instantními“ výklady a dal praktické tipy, na co si dát pozor či jak postupovat, aby byli lidé vtaženi do hry. Důraz položil i na to, aby cestovní kanceláře „nosily český dres“, protože jsou to ony, kdo vytváří skutečnou diplomacii. V závěru upozornil na některé užitečné publikace k tématu. Zároveň poukázal na fakt, že žádná metodika pro církevní turistiku dosud neexistuje. Však z tohoto důvodu ACK ČR uspořádala tuto konferenci jako vstupní bránu projektu církevní turistiky, který připravuje pro agenturu CzechTourism.

altO problémech, které přináší církevním památkám návštěvnost, hovořil Mgr. Uhrovič z diecézního konzervátorského centra. Na konkrétních příkladech dokumentoval viditelná i neviditelná poškození památek, a sice ne s cílem turisty odmítat, ale snažit se o eliminaci rizik. Možnosti návštěvnosti ze strany turistů jsou omezeny především provozními důvody. Návštěvnost nemůže kolidovat s vlastním určením chrámu k bohoslužbám – a bývá často omezena i zcela prozaicky nedostatkem personálu resp. prostředků na zabezpečení památky.  Během devadesátých let bylo z církevních památek odcizeno 40% mobiliáře. Protože většina farností na dostatečné zabezpečení památek nemá peníze, nezbývá, než aby byly po většinu času zavřeny, případně snadno přemístitelný mobiliář přemístěn. I v případě obvykle zavřeného kostela však cestovní kancelář může kontaktovat faráře a podle možnosti návštěvu skupiny dohodnout.

Na závěr RNDr. František Skopec představil nejnovější publikace o katedrále a zcela prakticky vyjmenoval kalendář akcí, které mohou cestovní kanceláře navštívit a využít.

Během přestávky si účastníci kromě oddychu a občerstvení mohli prohlédnout materiály kutnohorsko-sedlecké diecéze, pražské Lorety a brožurku o betlémech, z které lze čerpat informace o tom, kdy jsou k vidění, kde a za kolik, které jsou unikátní a kuriózní.


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: