Říjnový Klubový den - S vicekonzulem USA o bezvízovém cestování

Tisk Email

Říjnový Klubový den ACK ČR byl přípravou členských cestovních kanceláří na listopadový den D, odkdy budou moci čeští občané cestovat do USA aniž by si museli opatřovat drahá víza. Informace přímo od pramene sděloval a na všetečné otázky odpovídal vicekonzul USA v Praze pan Saul Hernandez  se svými spolupracovníky (a tlumočníky), diskusi řídil člen představenstva ACK ČR Ing.Jan Kužel/America Tours jako specialista na cesty do Ameriky. Vzhledem k významu a aktuálnosti tématu nejen pro cestovní kanceláře byli tentokrát přizváni i redaktoři z médií určených pro laickou veřejnost.

Kromě historie vývoje vízového a přechodu k bezvízovému styku (popsané v rozdané tiskové zprávě) jsme se dozvěděli především to, že zrušení vízové povinnosti se nebude týkat všech cest, ale jen cest za turistikou a obchodem, nepřesahujících 90 dnů pobytu, přičemž tuto lhůtu nelze  prodloužit. Pro všechny ostatní cesty vč. studentských, novinářských a diplomatických bude i nadále nutno opatřit si vízum tak, jako před dnem D. Přesné datum samozřejmě nezaznělo, jeho vyhlášení cca v polovině listopadu pochopitelně náleží jiným představitelům a fórům. Kdo už  vízum získal dříve, tomu bude platit tak dlouho, dokud nevyprší platnost buď toho víza nebo pasu, v němž je uděleno - podle toho, co nastane dříve.

Ani bezvízový styk nebude znamenat, že turista bude moci odjet jen tak bez dalšího. Je třeba, aby občan České republiky  splnil 4 podmínky, resp. kroky (pro občany ostatních zemí s bezvízovým stykem to bude obdobné, ale od jiného data):

  • 1) musí mít platný pas sbiometrickými prvky (tzv.e-pas) vydaný Českou republikou. Takový pas má tvrdou kartičku a čip na 1.straně.
  • 2) víza budou nahrazena systémem ESTA /Electronic System for Travel Authorization/. To znamená, že lidé ještě před cestou do USA vyplní na internetu formulář žádosti, jenž vpodstatě zahrnuje stejné informace, které vyplňovali cestující ve formulářích vletadlech do USA. Sověřováním systému začaly USA již vlétě, od ledna 2009 to bude povinné pro všechny turisty ze zemí, které mají sUSA bezvízový styk. Žádný poplatek se vybírat nebude, i když ho americké úřady vbudoucnosti nevylučují.

Dotazník je třeba vyplňovat v angličtině, zásadně bez diakritických znamének. Doporučuje se vyplnit dotazník co nejdříve (samozřejmě až od té poloviny listopadu).

  • 3) Po odeslání vyplněného formuláře obdržíte vkrátké době (od prakticky ihned do 72 hodin) jednu ze 3 možných odpovědí. Tou nejlepší je schválení (AUTHORIZATION APPROVED), které si vytiskněte a vezměte ssebou. Úřady sice podnikají kroky, aby letecké společnosti mohly udělení zkontrolovat a chybějící formulář nahradit, ale doporučuje se na to nespoléhat. Pokud neobdržíte schválení, můžete obdržet sdělení AUTHORIZATION PENDING, tedy „v řízení" - vtom případě máte pravidelně kontrolovat webovou stránku, abyste získali aktuální informace. Tou poslední možnou odpovědí je TRAVEL NOT AUTHORIZED, což znamená, že pokud do USA cestovat hodláte, musíte zažádat o nepřistěhovalecké vízum na Americkém velvyslanectví vPraze.
  • 4) Při cestě do USA musíte mít zakoupenou zpáteční letenku prokazující, kdy USA opustíte.

Elektronické povolení k cestám bude platit dva roky (platnost je na něm uvedena dole), případně kratší dobu, pokud vyprší platnost pasu, ke kterému bylo uděleno nebo se změní jméno, občanství nebo pokud se změní odpovědi na některou z „ano" nebo „ne" otázek v žádosti.

Údaje v žádosti lze aktualizovat. Neznáte-li předem např. všechna místa, která navštívíte, stačí uvést jen jednu adresu, můžete následně změnit název hotelu, kde budete jako turista ubytován atp.

Rychlost systému ESTA oproti vízům umožňuje operativněji se rozhodovat o cestě; počet odmítnutých žádostí z důvodů bezpečnosti obecně nepřekračuje 1%, nicméně se doporučuje bookovat  cestu až ve chvíli, kdy je ESTA udělena - a právě proto je vhodné žádat včas, třeba na základě předběžného cestovního plánu a následně provést aktualizaci (update) - na stejné webové adrese.

Pan vicekonzul měl pro účastníky Klubového dne informační kartičky ohledně ESTA v češtině pro cestovní kanceláře a agentury s tím že pokud potřebují větší množství, aby je mohli rozdávat svým klientům, mohli se zapsat přímo na připravené seznamy a samozřejmě se mohou přihlásit i následně.

Pan Saul Hernandez se pak s částí vedení ACK a se žurnalisty odebral na připravený raut (který byl využit k dodatečným rozhovorům), zatímco členové pozorně sledovali nabídku PhDr.Santarové - představitelky TMR International - přidruženého člena ACK, který mimo jiné zastupuje ve střední Evropě Francouzskou Polynésii  a Britské Panenské ostrovy ve funkci turistické centrály a formou ad hoc spolupracují s Jamajkou a Keňou. Kromě svých webových stránek vč. možnosti prolinku nabídli členům  brožury o zastupovaných destinacích a databanku fotografií s tím, že v blízké době budou mít k dispozici i prospekty a DVD.

Následovala prohlídka hostitelského hotelu Perla a raut pro členy, kde měli možnost pohovořit si o svých záležitostech od uspokojení z aktuální výše kurzu koruny po překvapení, jak nádherný interiér se skrývá za nenápadným vchodem v uličce v centru Prahy.  Není divu, že získal ocenění v soutěži Best of Realty 2007, stal se nejlepším pražským designovým hotelem otevřeným v roce 2007 a jeho ředitel ing. Tomáš Startl byl vyhlášen Asociací hotelů a restaurací České Republiky Hoteliérem roku 2007.

 

Hotel Perla ****
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: