Říjnový Klubový den ACK ČR: Čím lákat turisty

Tisk Email

Říjnový Klubový den ACK byl opravdovou lahůdkou spojenou se zcela mimořádnou událostí. Však se také konal přímo v budově ministerstva kultury – v sále Konírna Nostického paláce v Praze, kde předseda ACK Viliam Sivek uvítal kromě členů ACK i význačné hosty z ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a veřejného života.

V  době, kdy incomingové firmy chystají materiály na příští sezónu, nabídla ACK svým členům a pozvaným hostům nejprve praktický přehled událostí, kterými je možno nabídku pro turisty vyšperkovat. Dlouholetá členka ACK PhDr.J.Nováková z Pražské informační služby uvedla významná výročí roku 2011 ze všech možných oblastí vhodných pro využití v cestovním ruchu, tedy nejvíce z oblasti kultury a historie. A bylo jich až překvapivě hodně. Účastníci s nimi byli seznámeni s ohledem na vymezený čas sice telegraficky, ale včetně všech potřebných souvislostí a s přehledným členěním na ty výročí a události, které jsou využitelné v mezinárodním kontextu a ty, které budou zajímat spíše jen české publikum. K tomu následovala informace o probíhajících i chystaných výstavách a o očekávaných změnách v návštěvních podmínkách hlavních turistických objektů v Praze, Pražským Hradem počínaje a Strahovským klášterem nekonče. Přehled najdou členové ACK na webových stránkách www.ackcr.cz – v rubrice Ke stažení-pouze pro členy.

Se zaměřením Klubového dne docela souznělo i představení nových členů, CK KEG, zaměřené na Čínu, zastoupení Nepal Tourism Boardu a Jindřišské věže, která je přímo ukázkou revitalizace starobylé památky nejen jako vyhlídkového objektu, ale i pro posezení v restauraci či kavárně a pro organizování komornějších kulturních a incentivních akcí.

Pak následovalo uvedení zlatého hřebu programu nejen Klubového dne – ale i pro program turistů v letní sezóně v Praze – Pražských Barokních slavností. Velkorysý projekt pod vedením Pavla Chalupy má být kulturním klenotem srovnatelným se Shakespearovskými slavnostmi na Pražském Hradě. Na rozdíl od nich se však zaměřuje více na genia loci - na oslavu barokní Prahy, na barokní divadlo jako pokus o hledání nového světa – při oslavě původního barokního operního a hudebně tanečního umění s využitím dobových zvyků i moderních technologií a efektů. Připraveno má být na 40 oper (vždy v délce únosné pro vnímání běžného publika, tedy hodinu nebo jen o málo více) pojatých jako multimediální show, kterou budou diváci sledovat v okouzlujících prostorách Ledeburské zahrady. Náročnější diváci si budou moci tamtéž následně užít i pohoštění formou rautu.

Na Klubovém dnu byla jako vůbec první (ne)veřejné představení předvedena opera Facetum Musicum, ve které znalci měli příležitost rozpoznávat hudební „hity“ dobové hudby (sestavení je originální barokní – tehdy patřila tzv. metoda pastizio, tedy vytvoření hudebního díla poskládáním známých melodií, k uznávaným formám) a všichni bez rozdílu se mohli kochat velmi dobrým výkonem Ensamblu Damian po pěvecké i herecké stránce, jakož i zdařilou výpravou a režií. Ohňových apod. efektů jsme se v interiéru historického sálu samozřejmě museli víceméně zříct. I tak to byl krásný zážitek a dlouhotrvající potlesk byl upřímný – svědčily o tom ohlasy při následující volné rozpravě u rautu připraveného společností Gastro-Hroch, kde manageři cestovních kanceláří a agentur zpovídali pana Chalupu ohledně podrobností a společně dolaďovali, co by turistům nejvíc vyhovovalo. Přejme Praze, aby se tento projekt vydařil, ustál finanční náročnost svého uvedení do života a vytvořil novou stálici v nabídce letní turistické sezóny, což Praha bezesporu potřebuje. Asociace cestovních kanceláří projektu fandí natolik, že mu k tomu propůjčila i své logo.

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: