Listopadový klubový den - Pozor na špinavé peníze

Tisk Email

Listopadový Klubový den ACK ČR reagoval na nové zákonné předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu, což sice zní na první poslech dost odtažitě od cestovního ruchu, ale úkoly z toho plynoucí se cestovních kanceláří se dotýkat mohou a budou, jmenovitě těch, které provozují směnárenskou činnost a také těch, které přijímají větší částky v hotovosti. Protože čtení zákonů, nadto těch, které se týkají převážně finančních institucí, nepatří mezi hobby managerů cestovních kanceláří, udělala to Asociace cestovních kanceláří jako obvykle za ně a protože potřeba na zákony reagovat je v tomto případě evidentní, pozvala odborníka přímo od pramene, aby cestovní kanceláře a agentury seznámil srozumitelnou formou s tím, co to po ně znamená.

Ing. Tvrdý z finančně analytického útvaru ministerstva financí téma uchopil precisně, leč zároveň populárně počínaje informací, že „jeho" útvar je přes praní špinavých peněz a financování terorismu, a několika perličkami z postupné identifikace 9 osob vietnamské národnosti různého pohlaví na tentýž pas nekonče. Okořenil tak výklad jinak samozřejmě nutně nudného zákona tak, že udržel napjatou pozornost - a přitom posluchače nevyčerpal. O čem zákon je? Především o tom, že veškeré větší a neobvyklé peněžní přesuny musí být evidovány, jejich aktér zkontrolován a to všechno uchováno pro potřebu pozdějšího sledování nitek případného zločinu. To uchovávání má lhůtu 10 let - takže žádná maličkost. Částky nad 15.000 € by v hotovosti  vlastně nikdo platit neměl - na to už je v legislativě pamatováno od roku 2004, jenže v českém zákoně o zákazu plateb v hotovosti nad tuto sumu to platí jen pro platby v rámci jednoho dne, zatímco evropské normy požadovaly zákaz tzv. spojených plateb, tj. za všechny platby vztahující se ke stejné obchodní transakci, i když příjem hotovosti bude rozložen do více dnů; zákon proti praní špinavých peněz žádné časové omezení nemá, takže do svého režimu takové platby počítá. Což se v cestovní kanceláři stát může. V případě, že jde o podezřelý obchod, například že značnou částku platí někdo, kdo evidentně nemá adekvátní příjmy, dělá to nezvykle často - a ve všech případech, když je klientem mezinárodně sankcionovaný subjekt (tedy na černé listině dle příslušného nařízení ES resp. nařízení vlády ČR), je třeba podat oznámení finančně analytickému útvaru a podané prostředky blokovat. V této souvislosti jsme byli upozorněni m.j. na iránské banky, které tam patří všechny. O nahlášení podezřelých obchodů je pochopitelně nutno zachovávat mlčenlivost. Cestovní kanceláře byly ještě upozorněny na přeshraniční transfery hotovosti vně EU nad 10.000 €, do čehož se počítají i cenné papíry, které je dle nařízení ES 1889/2005 povinnost oznámit celnímu orgánu na předepsaném formuláři. O něco složitější život mají nově cestovní kanceláře provozující směnárenskou činnost, protože ty musí mít již dnes vypracovány vnitřní směrnice s pracovními postupy.  A protože těch informací bylo přece jen hodně najednou, dostanou členové ACK jako obvykle celou záležitost zpracovanou jako příručku a nadto pan Ing.Tvrdý slíbil případné dotazy zodpovědět.

Na závěr odborného programu Klubového dne představil Mgr. David Kocman, představitel nového přidruženého člena ACK - společnost Trenkwalder, což je rakouský koncern s více pobočkami i v České republice. Zabývá se mj. personálním leasingem (tedy přidělováním zaměstnanců) - to spíše v dělnických profesích, v cestovním ruchu se více uplatní jeho další aktivity: vyhledávání vhodných pracovníků, vzdělávání a školení v oboru pracovního práva a mezd a najmě zajímavá služba „univerzálního zaměstnavatele" - tedy že za vaši firmu převezme administrativu spojenou s personální prací od potřebné dokumentace přes všechna hlášení, výpočet mezd, odvodů a daní až po evidenční listy a jiná potvrzení. Pro menší firmy služba  jistě potřebná. Jako závdavek předal představitel firmy pro členy ACK podrobnou kuchařku ohledně změn v nemocenské a Zákoníku práce od 1.12009, tedy jak to bude s nemocenskou a náhradou mzdy vč. vypočteného příkladu.

Po takovém návalu informací všichni účastníci přijali vděčně pozvání hostitelského hotelu Crowne Plaza Prague nejprve k doplnění sil u buffetu, který doslova vyrazil dech svou nápaditostí a zajímavým způsobem servírování - a chuť nabízených lahůdek nezůstala prvnímu dojmu nic dlužna. Teprve po té jsme šli obdivovat, jak byl hotel letos zrestaurován, aby zůstal zachován dobový charakter (původní hotel International) a přitom pokoje odpovídaly nejmodernějším náročným požadavkům.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: