Lednový Klubový den ACK: Jak rozhýbat incoming

Tisk Email

Lednový Klubový den ACK ČR byl tentokrát určen k interní válečné poradě, jak si poradit v době krize. Místo účinkujících hostů proto zaujal předseda spolu s členy představenstva ACK ČR - a sál hotelu Ankora Praha praskal ve švech, kolik členů tento interní program přitáhl.

Podle hesla: „Chceš-li pohnout světem, hni sám sebou" začal předseda ACK ČR Viliam Sivek nejprve tím, jak v současné době aktivizuje činnost představenstva a sekretariátu, že byl sestaven akční plán a jaké kroky byly již podniknuty.

ACK oslovila premiéra Topolánka a nabídla mu součinnost pro novou Národní ekonomickou radu vlády s tím, že cestovní ruch je jediným z postižených odvětví, které je  zároveň schopno dávat práci těm ostatním. Každá koruna vložená do incomingu se v hospodářství několikrát otočí a pomůže s odbytem nejen ostatním službám, ale i spotřebnímu sektoru potravinami počínaje a skláři nekonče. Naopak to nefunguje. Budeme vyvíjet tlak, aby to konečně naši národohospodáři nejen pochopili, ale také podle toho konali. Na krajských úřadech zasedli noví hejtmani - i je jsme oslovili s nabídkou spolupráce, v tomto duchu se nesla i tisková konference ACK a beseda s hejtmany u kulatého stolu během veletrhů GO a Regiontour. V regionech je dost peněz i dost dobrých nápadů a programů - ale často bez potřebných návazností a zkušeností. Dodejme je ke společnému užitku.

V legislativní oblasti chceme podpořit náměty ke snížení DPH ze stravování - a hlavně prosadit, aby na stejné služby byla stejná snížená sazba bez ohledu na to, jestli je prodá hoteliér nebo cestovní kancelář, nebo lázně, tedy abychom nadále nebyli znevýhodňováni.

Několik let vyvíjíme tlak, aby naše náborové úsilí nebylo mařeno mírně řečeno zvláštním přístupem některých konzulátů k udělování víz v Rusku, Číně, v jihovýchodní Asii. Něco málo se již podařilo, označujme nekompromisně a adresně všechny závady. ACK bude o jednom každém konkrétním konzulátu jednat na ministerstvu zahraničí.

V minulosti jsme marně usilovali o to, aby hotely dodržovaly vůči českým cestovním kancelářím a agenturám etiku podnikání. Nyní, kdy je nadbytek lůžkové kapacity, je čas znovu a pořádně se do tohoto jednání vložit, aby české cestovní kanceláře a agentury přinejmenším neměly horší podmínky než ty zahraniční. Ale to nestačí. Vyhlasme důsledný boj proti černým ovcím v oboru. ACK má zpracován systém vzájemného varování členů před neplatiči jakož i před obchodními partnery, kteří se zachovali unfair. Právě v obtížných dobách je důležité tento systém důsledně využívat. Mimochodem, platí to i pro varování před neseriózními zaměstnanci či delegáty, kteří tunelují své chlebodárce či hájí cizí zájmy. Vzájemným varováním zamezíme, aby se napálil i kolega - a hlavně, až se to rozkřikne, dají si pozor na své jednání i ti druzí. Musíme ale opravdu táhnout za jeden provaz a nepodrazit se navzájem.

Asociace výrazně rozšířila propagaci ACK a jejích členů. Máme kvalitní brožury s adresářem pro zahraničí, v letošním roce k nim přibyl průvodce pro cesty s cestovními kancelářemi pro naše občany, které budou distribuovány na všech velkých veletrzích a prodejních výstavách cestovního ruchu.

Neustále se zkvalitňují weby ACK, jejichž návštěvnost prudce stoupá.

Jednáme s ředitelem CzechTourism o opatřeních, která je třeba dělat v oblasti propagace. O mnohdy neefektivních účastech na některých zahraničních veletrzích jsme hovořili na incomingové sekci, zasazujeme se o více televizních relací a práci s internetovými médii. Zahraničních veletrhů obsazovat méně, ale obnovit dotace pro podnikatelské subjekty, protože ty skutečně zajišťují služby. Jsou organizovány workshopy a road show - ale jejich zahraniční účastníci mnohdy jen využívají výhodných podmínek, aniž by měli skutečný zájem kontrahovat.

Bylo konstatováno, že na celostátní úrovni především chybí kvalitní a dopracovaná koncepce cestovního ruchu. MMR sice zpracovalo rámcový materiál - ale ten nikdy nebyl dostatečně dotažen do konkrétních záměrů. O schůzku s novým ministrem pro místní rozvoj již ACK požádala.

Krizový štáb se sejde i u primátora hl.m. Prahy. Proto se další diskuse zaměřila na konkrétní náměty, které by bylo možno nanést. V prvé řadě tak, aby přinesly užitek co nejdříve. Běh na dlouhou trať, jako je akvizice kongresových akcí, je sice také potřebný - ale nepomůže v současné krizi, kterou prožívá celý incoming - a bez dodatečných injekcí se to nezlepší. Kdekterý stát nyní přijímá razantní podpůrná opatření pro přilákání turistů - například rušení víz pro občany Ruska (vně EU), příspěvky na tisk katalogů s nabídkou dotyčné destinace atp.  V takové konkurenci je třeba využít všech možností. Počínaje současným předsednictvím EU. Vytvářet lepší image ČR, zorganizovat atraktivní akci, která přitáhne pozornost (i kdyby to měla být výstava Davida Černého) - a propagovat. Na letištích, v materiálech leteckých společností, na internetu, v televizi. A na ten tisk katalogů přispívat incomingovým CK také. Návrh, který z konkrétních námětů členů vzešel, bude neprodleně předán Magistrátu HMP.

Toto téma a diskuse byly natolik hutné, že se na další, jako je outgoing či možnosti snižování nákladů díky společné kontraktaci prakticky nedostalo - máme tedy bohatý rejstřík programu i pro další Klubový den.

Zato si nikdo neodpustil prohlídku nového hotelu Ankora, který zvláště v propojení se sousedním hotelem Legie skýtá dobré zázemí i pro větší akce. Supermoderní vybavení pokojů hotelu Ankora nadchlo - zvláště infračervené vytápění pomocí obrazů, které se jen tak nepotká (a kromě vizuálního efektu je i úsporné). A k tématu dne se ještě dlouho diskutovalo u dobrého občerstvení.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: