Klubový den ACK 11/2007: Vyvracení mýtů o průvodcovské činnosti

Tisk Email

Informacemi posloužily osobnosti zvláště povolané: Dr.Nováková z Pražské informační služby a Dr. Myslivcová ze školy kultury podnikání v cestovním ruchu Tyrkys.
Tak úplně v první řadě je třeba si uvědomit, o jaké profesi je vůbec řeč. Protože „průvodcem" bez bližšího určení se běžně nazývá stejně dobře (vlastně špatně) vedoucí zájezdu, místní zástupce = delegát cestovní kanceláře - a dobře osoby vykonávající průvodcovskou činnost horskou, v oblasti tělovýchovy a sportu a konečně ten známý průvodce cestovního ruchu. Což je ten, kdo provádí turisty a podává výklad.

Jednotlivé členské země Evropské unie měly do 20. října letošního roku upravit své zákony tak, aby v nich implementovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/35/EC o uznávání odborných kvalifikací. Tato směrnice se dotýká i turistických průvodců a umožňuje občanům EU s patřičnou odbornou kvalifikací poskytovat své služby v dalších členských zemích. Směrnice však zároveň dává členským zemím možnost před prvním poskytnutím služby vyžadovat písemné ohlášení včetně dokladu odborné kvalifikace. Členské státy mají rovněž právo stanovit minimální požadavky na kvalifikaci, aby zajistily kvalitu služeb poskytovaných na svém území.

První potíž je v tom, že v polovině zemí EU tato směrnice dosud implementována nebyla. Konec konců ani u nás zatím nepokročila dál než do vlády. Druhá nesnáz je ve výkladu a způsobu uplatnění směrnice v tom kterém státě. Takže než se cestovní kancelář odváží pověřit „svého" průvodce podávat průvodcovský výklad v jiné členské zemi EU než své, měla by se velmi dobře seznámit s tím, zda tam už směrnice platí a za jakých podmínek. Není to ovšem vůbec snadné, protože výklad směrnice je v každé zemi jiný. A kdyby jen zemi! Tak například v Itálii spadá cestovní ruch do pravomoci regionů - a ty postupují málem každý jinak, většinou s požadavky na přezkum znalostí. Takže snad je opravdu výhodnější buď elegantně angažovat místního původce - nebo podávat tradičně česky výklad jen v autobuse. Protože dovolání ohledně prošlého data či nedokonalé implementace by sice mohlo přinést úspěch u soudu, jenže pro turisty, kteří by mezitím třeba zůstali bez průvodce, by to bylo poněkud pozdě. Samozřejmě v zemích, kde nejsou kontroly neoprávněné činnosti průvodců tak vzácné a bezzubé jako u nás. Pokud jde o „průvodce" ve smyslu vedoucího zájezdu, tak se kvalifikace neukládá.

Pokud jde o Českou republiku, je pravda, že u nás v praxi bohužel vykonává činnost průvodce cestovního ruchu leckdo, ovšem zhusta protiprávně. Nařízení vlády č.209/2001 Sb. totiž uvádí činnost průvodce cestovního ruchu mezi živnostmi, které smějí být vykonávány výlučně osobami, jež splňují v nařízení stanovenou odbornou způsobilost. To znamená, že nestačí uzavřít smlouvu s držitelem živnostenského listu, ale že i cestovní kancelář odpovídá za to, že příslušný výkon opravdu odvede osoba k tomu způsobilá. Účastníci Klubového dne se dozvěděli naprosto exaktně, jaké ty požadavky přesně jsou, kde je ze získat a čím nahradit. Perličkou přitom je, že ze zákona neexistuje požadavek na kvalitu jazykových znalostí.

Postoj živnostenských úřadů ke kontrolám oprávněnosti výkonu činnosti průvodce cestovního ruchu je pohříchu v ČR víc než benevolentní. A tak se v praxi projevuje nejen činnost nehlášených/neoprávněných průvodců původu domácího nebo ze zemí EU, ale i z třetích zemí, pro které by ani implementace všech směrnic EU neměla znamenat žádné ulehčení. A přece, zvl. na Karlovarsku, se to průvodci z Ruska jen hemží. Poškozuje to ekonomické zájmy země, je to nekalá konkurence, ale kontroly jsou obtížné (dokázat opakovanou činnost a zisk), a proto (a možná nejen proto) málo populární.

Dále jsme se dozvěděli o speciální průvodcovské činnosti horské, kde a kdy je povinnost ji použít a kde najít profesionály. A když je řeč o profesionálních průvodcích cestovního ruchu., Dr.Voleman z Asociace průvodců představil její členskou základnu vč. na praktickém CD.

A aby těch informací nebylo málo, následovalo ještě shrnutí opatření v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru. Po tak náročném programu se všichni ochotně odreagovali prohlídkou nedávno otevřeného krásného hotelu Majestic Plaza Praha, který v sobě spojuje hned dva historické slohy ve dvou budovách - biedermeier a art deco i nevšední supermoderní bar Havana Club. Z hořejších pater je pak nádherný výhled přes střechu Národního divadla na Pražský hrad. Jenže u toho jsme nezůstali - jako obvykle se besedování dokončilo praktickými ukázkami gastronomické úrovně - a dlužno říci, že kuchaři hotelu Majestic opravdu umí.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: