Klubový den ACK 09/2007: O taktických manévrech letců a o „Schengenu“

Tisk Email

Zářijový Klubový den byl tentokrát  přesunut, aby nedošlo ke kumulaci s  regionální prezentací CzechTourism pro incomingové CK/CA, která směřovala v posledním zářijovém týdnu do moravských hor. A tak jsme se podobně jako „říjnová revoluce“ s posunem podle pravoslavného kalendáře sešli až první říjnovou středu na pozvání manželů Heřmánkových v pražském Divadle bez zábradlí (www.bezzabradli.cz ). Kromě toho, že tam mají na divadlo ojediněle skvělou zvukovou aparaturu, jsme zjistili nejen ledacos o jejich repertoire a o scéně i v Karlových Varech, ale i na vlastní kůži poznali, že v divadle lze spojit představení s následným společensko-gastronomickým dýchánkem i pro tři stovky účastníků. Nás bylo pochopitelně méně, takže se kapacita kavárny nerozšiřovala o foyer, ale nakonec jsme ochutnali vynikající vína jak od Ing.Bílíka z Trojského vinohradu Salabka tak i přehršli výtečných moravských vín z Vinotéky u Vavrysů a k tomu lahůdky z řeznictví Bořil ze Senohrab, a tak jsme odcházeli s všestranně dobrým pocitem a nadto ještě obdarováni lístky na divadelní představení podle vlastního výběru.

Odborný program měl dvě zcela samostatná témata. To první se týkalo vztahů leteckých dopravců a IATA agentur při prodeji letenek, konkrétně vývoje v této oblasti po 11.září 2001, po nichž došlo k zavedení dodatečných tax a poplatků, mj. palivových příplatků, které svou povahou jsou součástí ceny, ale tím, že jsou vedeny odděleně, z nich letecké společnosti neposkytovaly agentskou provizi. Dále došlo ke snižování provizních sazeb pro prodejce až na nulu, čímž IATA agentury nedostávají za svou činnost odměnu tak, jak by měly podle platného znění IATA Passenger Sales Agency Agreement. Servisní poplatek, vybíraný a hrazený od spotřebitele, nepředstavuje odměnu od letecké společnosti. Ve dvou zahraničních teritoriích se cestovní kanceláře-IATA agentury ve věci ušlých provizí obrátily na soud a tento spor vyhrály. ACK ČR proto, po projednání s členskými i nečlenskými IATA agenturami, oslovila všechny hlavní letecké společnosti s výzvou k jednání tak, aby bylo možno dosáhnout oboustranně přijatelného výsledku i bez soudních procesů.  Bude to zřejmě běh na delší trať – letecké společnosti očividně volí taktiku vyčkat, co udělá národní letecký dopravce – a ten na Klubový den vyslal pouze pozorovatelku se stanoviskem, že odměna je umožněna v rámci incentivní provize. Jenže na tu ti menší prodejci nedosáhnou. Pro letecké společnosti je samozřejmě jednodušší jednat metodou „rozděl a panuj“ – s každým samostatně.  S těmi velkými se nějak dohodnou – a na těch malých jim zas tolik nesejde. Asociace cestovních kanceláří ČR je naopak toho názoru, že na odměnu mají nárok všichni, i ti menší, a proto bylo dohodnuto znovu pozvat k  jednání  ČSA na odpovídající úrovni, tentokrát samostatně s tím,  že ostatní letecké společnosti budou osloveny následně. Návrh řešení i podrobné argumenty samozřejmě na Klubovém dni z taktických důvodů prozrazeny nebyly. Výsledky budou oznámeny na schůzce sekce IATA ACK ČR.

Druhým, snad ještě žhavějším tématem byl nadcházející vstup České republiky do schengenského prostoru a vše, co s tím souvisí, zvláště v období, kdy se vízový režim bude měnit. Nebude to jednoduché. První potíž začíná tím, že stoprocentně jisté není ani samo datum vstupu. Česká republika sice má potvrzeno, že splňuje všechna kriteria. Také to máme snadné, protože jedinou vnější hranicí jsou letiště s mezinárodním provozem, tedy Praha-Ruzyně, Brno, Ostrava, Pardubice a Karlovy Vary.  Jenže vstoupit do „Schengenu“ musí všechny nové země  naráz a u těch vnějších je to s přípravou podstatně složitější. Takže na jedné straně je velmi dobře možné, že nový režim se spustí dokonce již od 21.12. letošního roku, ale úplně jisté není vůbec žádné datum, ani ten 31.12.2007. Konečné rozhodnutí má padnout na pracovní skupině 25.-26.10. a být potvrzeno na ministerské úrovni až 5.-6.11. O tom, co všechno to pak bude znamenat a jak se s tím vypořádat v praxi, informoval zástupce konzulárního odboru MZV pan David Pavlita. Velmi zasvěceně a přesně téměř vychrlil vše včetně praktických podrobností, takže si přítomní sotva stačili zaznamenávat užitečné detaily. Členské cestovní kanceláře a agentury dostanou jako vždy podrobný výpis, pro ty ostatní alespoň v kostce. Především vstupem do schengenského režimu se ruší režim dosavadní, žádná přechodná opatření neexistují. Poplatek za podání žádosti o schengenské vízum bude jednotně 60 €, od něhož jsou osvobozeny děti do 6 let, pro žáky, studenty apod. jsou slevy. Možnost snížení poplatku až na 35€ je  pro země, s nimiž k tomu existuje dohoda, což je v současné době Rusko, k němuž záhy přibudou další státy. Vyřizování žádostí by se mělo urychlit tak, že by vízum bylo uděleno nejdéle do druhého dne, což znamená, že žadatel by je obdržel třetí den. Všichni žadatelé mají mít stejné podmínky. Přetížení konzulátu v Moskvě bude řešeno jednak výrazným posílením počtu pracovníků, jednak pomocí outsourcingu, tj. komerční firmy, která vytvoří aplikační střediska mimo Moskvu, samozřejmě za poplatek. Žádost o vízum je možno podat na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR pokud je ČR cílovou zemí, u okružních jízd po více schengenských zemích (kde nelze stanovit cílovou zemi) pak na ZÚ první navštívené země. Vstupem do schengenského prostoru se zruší dosavadní platnost vybraných víz pro tranzit, ale národní víza zůstanou v platnosti i nadále. To znamená, že kdo přicestuje do ČR na základě národního víza před datem vstupu do „Schengenu“, může po spuštění schengenského režimu vycestovat bez dalšího přímým letem; pro tranzit přes sousední země bude nutně potřebovat jiné vízum – schengenské nebo národní vízum země, přes niž bude tranzitovat.

Dále jsme byli informováni o očekávaných požadavcích na odevzdávání biometrických údajů (pro vstup do Japonska již od listopadu t.r., pro udělení schengenských víz do 3 let).


3.10.2007 Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: