Klubový den ACK 02/2008: O aktuálních složitostech

Tisk Email

Klubový den ACK: O aktuálních složitostech

Únorový Klubový den zavedl členy ACK do zrenovovaného hotelu Michael ve vilové čtvrti na Praze 4, který je jako stvořený pro setkání všeho druhu. Ti účastníci, kteří přišli s určitým předstihem, se mohli přesvědčit, co je to flexibilita. Ještě ve dvě odpoledne se bývalá restaurace hemžila řemeslníky, kteří zde pracovali na přepažení zbrusu nové konferenční místnosti - ale když udeřila obvyklá klubová třetí hodina, ředitelka CA Michael Travel tam spolu s ředitelem hotelu  vítali hosty s plnou parádou, jakoby  to tak bylo odjakživa, což v hotelu se zajímavým designem není právě maličkost. Na plátně jako kulisa probíhala prezentace dalších hotelů řetězce - záběhlického Zámečku, hotelu Ehrlich na Žižkově i farmy v Nedvězí, zatímco účastníci se seznamovali nejen s nabídkou (před a po programu i pokud jde o ochutnávku lákavé gastronomie), ale i s novými členy ACK jakož i s tím, co cestovní kanceláře a agentury čeká a nemine.

Daně a jak na ně.

První kvartál je pro podnikatele tradičně poznamenán kumulací příprav nové sezóny a zároveň zúčtování předchozího roku. Zatímco na české daně si cestovní kanceláře a agentury již zvykly (resp. novinky se týkají zase až letošního roku), budou ti, kdo realizovali dopravní služby pro klienty na území Rakouska, letos poprvé vyplňovat rakouské přiznání k obratové dani. Jako každá úřednická novinka vzbuzuje i tento formulář celkem oprávněný děs: celé 3 strany rubrik k vyplnění, pokyny nazvané eufemisticky jako pomůcka k vyplnění zaberou tím nejmenším petitem celé 4 stránky formátu A4. To vše samozřejmě v němčině, přičemž každý „čtenář" českých daňových dotazníků rád potvrdí, že rozumět jazyku - a rozumět tomu, jak dotazník vyplnit, jsou dvě dost nesourodé oblasti. Nadto se formulář rakouského Finanzamtu i pokyny k jeho vyplnění v každé druhé řádce odvolávají na příslušné paragrafy příslušného zákona. Rakouského - jak jinak. A tak si ACK vzala i tentokrát na bedra úkol obstarat společně s rakouskými přáteli pro své členy nejen ty formuláře, ale i srozumitelný návod, jak co kam vyplnit. Zájemci to obdrží mailem až do domu. Na Klubovém dnu se pak diskutovalo o tom, jak dobře mají Rakušané zorganizovanou kontrolu - finanční úřad ví o každém hnutí vozidla, zaregistrovaného za účelem mýta - a už bedlivě sleduje, zda nejde o nějakou nehlášenou černou duši. Takže kdo by chtěl uniknout, tak snad aby se plížil polními cestami. Tolerance pro české podnikatele slíbená pro první rok se má skutečně týkat jen a jen možných chyb při vyplňování lejster, v žádném případě však ne registrace nebo placení daní!

Jak se líbí poukázky

Když před více než rokem přišla vůdčí poukázková společnost Sodexho s novým návrhem smluv pro cestovní kanceláře, od nichž požadovala až 15% marže, ujaly se Asociace cestovních kanceláří nelehkého vyjednávání  o tom, aby cestovní kanceláře vůbec mohly poukázky akceptovat a neprodělávat na tom. Výsledkem byl kompromis na zkušební dobu, kdy procento marže bylo sníženo a zároveň bylo dohodnuto, že poukázkou bude možno platit jen takovou část úhrady cestovní smlouvy, aby náklady, které s tím jsou pro CK spojeny, nepřevýšily výnos z prodeje. Zaměstnanci podniků, které poukázky jako benefity používají, se však často durdí, že jim cestovní kanceláře nejsou při platbě poukázkou ochotny přiznávat další slevy, které běžně pro ostatní klienty poskytují (first minute). Klienti totiž považují poukázky za běžný platební instrument, z kterého obchodník odvádí tak kolem 1-3%. Na Klubovém dnu se tedy diskutovalo o tom, jaké zkušenosti s prodejem na poukázky jsou a jak v tomto ohledu dál. Ukázalo se, že zákazníci začali častěji kupovat zájezdy „za hotové" a flexipassy používat spíše v lékárnách, fit centrech atp. Cestovní kanceláře tak mohou konstatovat, že přijímání poukázek za stávajících podmínek vlastně nevyhovuje ani jim, ani zákazníkům (natož aby  to k nim přivedlo nové) - takže veškeré výhody z toho mají jen ty poukázkové společnosti a možná i referent z benefit poskytujícího podniku, pro nějž je nákup poukázek výhodnější. S těmito poznatky jako argumenty půjde ACK do dalších jednání. Cestovní kanceláře přece nebudou na svůj úkor financovat poukázkovým společnostem jejich značně vysoké zisky - a ještě za to sklízet neoprávněnou kritiku. A to už vůbec nemluvíme o tom, že tím jsou „ze hry" cestovní agentury, protože poměr nákladů, rizika a výnosů už další mezičlánek neunese.

Chorvatské úřady, co chcete?

 Problémy spojené se sezónními delegáty cestovních kanceláří v Chorvatsku se zahnízdily natolik, že by bylo až trapné je zmiňovat, kdyby nedošlo k dalšímu „vylepšení". Ke složitým žádostem o pracovní povolení přibyla ještě skutečnost, že pracovní smlouvu s delegátem dáte na vědomí finančnímu úřadu v tom chorvatském regionu, kde bude působit - a tam odvedete sociální a zdravotní pojištění. Pro Chorvaty jistě logické, pro české pracovníky poněkud nešikovné. Dobře nám, Češi, tak, ať české CK zaměstnají místní chorvatské síly. Jenže ono se i u těch českých občas stává, že v zájmu svého klidu „kopou" spíš za místní podnikatele než za mateřskou cestovní kancelář - což pak teprve „domorodci"! Jen není jasné, zda si ty chorvatské orgány, co si tyhle obstrukce vymýšlejí, vlastně přejí rozvoj cestovního ruchu - přinejmenším od nás. Jadran je sice pro Čechy velmi tradiční a oblíbenou destinací, ale odolávat věčně superlevným exotickým nabídkám tím, že se nejen zvedají ceny, ale ještě komplikují podmínky - to nepůjde donekonečna. V takovém případě by bylo možná lepší využít prostředky vynaložené na tiskové konference  zástupců chorvatského ministerstva turizmu a moře  jinak. ACK se to již léta snaží příslušným chorvatským činitelům vysvětlit, ale  stejně jako i Hrvatska Turistička Zajednica naráží na absolutní nepochopení.

27.2.2008                                                                                                                       Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: