Klubový den ACK 01/2008: Aby překážek ubývalo

Tisk Email

Lednový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky tradičně neoficiálně otevírá brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour. Neoficiálně znamená bez přestřihávání pásek a slavnostních projevů, oficiality jsou však přítomny v personálním obsazení: tradičně se Klubového dne účastní nejvyšší představitelé státní i podnikatelské sféry cestovního ruchu. Pre-opening to byl tentokrát hned dvojí. V předstihu se členové a hosté veletržně setkali - a veletrhy stejně jako Klubové dny ACK jsou vlastně především k setkávání, to ostatní je spíš návdavek či záminka. V předstihu se také členové ACK seznámili se studií na téma vyhodnocení příslovečných „55 překážek cestovního ruchu", kterou ACK zpracovala pro CzechTourism. Ten jako zadavatel studie a tím i vlastník výsledků slavnostně představí Překážky rozvoje cestovního ruchu „po pěti letech" po své linii, ale členské cestovní kanceláře a agentury, které k výsledkům svým know how přispěly, měly pochopitelně informace z první ruky. Na Klubovém dnu se ovšem nediskutovalo o těch negativech - ty ostatně cestovní kanceláře samy znají nejlépe. Podstatné je, co s tím dál. I.náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Vačkář připomněl, že incoming se rozvíjí zdárně, jen se dá očekávat, že po „Schengenu" se nám bude ještě hůř sledovat. Skutečnost je rozhodně lepší než její mediální obraz - jak ve výsledcích, tak pokud jde o čerpání z evropských fondů. V každém případě je třeba posílit rozvoj cestovního ruchu do regionů. Tam však stále ještě není připravená infrastruktura a je třeba ji rozvíjet. Z hlediska PR bude obrovskou šancí pro regiony předsednictví ČR v EU v následujícím roce - vláda chce směrovat jednotlivá zasedání co nejvíce právě do mimopražských regionů, které se tak mohou zviditelnit, musí však zajistit adekvátní podmínky. Z prostředků alokovaných do cestovního ruchu nepropadlo na rozdíl od mediálních šumů nic, ze SROP je již proplaceno skoro 80%. Nové období výzev z fondů se sice protáhlo, ale to ještě podle Ing. Vačkáře nepředstavuje brzdu čerpání. I CzechTourism bude příjemcem grantů, a sice do soft projektů včetně oblasti vzdělávání. Ing. Vačkář v této souvislosti vyzdvihl úlohu propagace a vytváření dobrého dojmu a apeloval na to, abychom si negativa nevyříkávali pomocí médií, což je právě jednou z velkých překážek rozvoje. Zlatá slova - jenže ty, kdo si budují svou osobní slávu na zveřejňování kdejakých polopravd, výmyslů či dokonce afér, je třeba hledat mimo řady ACK a jejích hostů na Klubovém dni. Na toto téma navázal ve svém vystoupení i zástupce CzechTourism Pavel Kosař, když prezentoval záměr vytvořit na CzechTourism tzv. mediální trust, který by s pomocí odborníků z podnikatelských svazů i mediální sféry zajišťoval přísun objektivních dat do objektivních médií. Všichni přítomní se shodli na tom, že pouštění neuvážených informací je škodlivé, ba i jedno jméno v této souvislosti padlo, bohužel však žádný nápad, jak tomu účinně zabránit.

Jakkoliv nárůst incomingu v roce 2007 byl relativně úctyhodný, hodlá MMR i v letošním roce udržet tempo růstu na 3-5 %. CzechTourism představil v bodech svůj marketingový plán, kde je akcent položen na stabilizaci národních produktů, k nimž patří Bohatství historie, Aktivní dovolená, Zážitková dovolená, České medicínské lázeňství a Kongresový, korporátní a incentivní cestovní ruch.

Cílovými skupinami se pro rok 2008 stávají teenageři a senioři, cestovní kanceláře a vzdělávací instituce může potěšit orientace na odborníky na cestovní ruch ze zahraničí a z ČR, dále bude zaostřeno na golfisty, lékaře, společnosti organizující mezinárodní kongresy či semináře a konečně na domácí klientelu, především rodiny s dětmi.

 

Zvýšená pozornost bude věnována propagaci zážitkové dovolené, respektive tématu gastronomie, a dále pak tzv. „Cool" nebo „hip" destinaci pro mladou generaci.

Byla zmíněna významná výročí, která se v propagaci uplatní, jako je výročí Karlových Varů, Mariánských Lázní, ale i Rabi Loewa.

V loňském roce vzrostl počet turistů z Ruska cca o 50%, čímž potenciál tohoto trhu zdaleka není vyčerpán. Tam tedy budou směřovat i další marketingové akce včetně záměru na nové zahraniční zastoupení CzechTourism v Jekatěrinburku. V plánu CzechTourism jsou dále nová zastoupení v Rize, v Německu, v USA a ve Skandinávii. Rozhodující ovšem budou disponibilní prostředky. Třetinu z nich vyčerpá účast na 48 zahraničních veletrzích, kde CzechTourism dotuje spoluvystavovatele z řad regionů 100%, podnikatele pak 50%. Peněz je to hodně, P.Kosař v této souvislosti kritizoval, že někteří vystavovatelé svá místa dostatečně nevyužijí a apeloval na to, aby vystavovatelé vytrvali na stánku po celou dobu zahraničních veletrhů. Správná výzva, jen kdyby ji slyšeli ti, jichž se týká! Podnikatelé, kteří za účast platí těžké peníze z vlastní kapsy (ona i ta polovina je hodně), příležitost využívají, na rozdíl od některých zaměstnanců dotovaných subjektů, kteří si rádi služební cestu zkombinují s nákupy a podobnými soukromými zájmy a pijou podnikatelům krev, jak tím mrhají prostředky, jež by podnikatelé využili mnohem efektivněji.

O strastech o slastech regionů s čerpáním fondů z EU pohovořil Ing.J.Ondruš, kterého si do čela zvolili radní všech krajů, kteří mají v kompetenci cestovní ruch. Projektů k čerpání fondů EU je dostatek (víc než peněz v nich), ale podnikatele většinou odrazuje složitá administrativa.

Prvním předpokladem a mocným impulzem incomingu je doprava. Její úlohu, zvl. rozvoj v důsledku letů nízkonákladových společností a jejich zpětný vliv na poptávku demonstroval Ing.T.Plaček, ředitel letiště Brno - Tuřany, které doznalo obrovský rozvoj, a to jak v outgoingu tak i v incomingu.

V diskusi vyzdvihla prezidentka SOCR Ing. H.Pískovská práci Platformy cestovního ruchu tohoto svazu a prezident AHR a viceprezident SOCR v jedné osobě Ing.Hlinka lehkým tónem kritizoval situaci, kdy stát nedostatečnou kontrolou získává z cestovního ruchu mnohem méně než by mohl daňovými úniky jak na DPH, tak na „černých" pracovnících a ubytovatelích, jakož i mnohých trvale neprosperujících či obskurních hotelech.

Last but not least se pozornost vrátila zpět k veletrhům, tentokrát těm brněnským, jejichž ředitel nadcházející veletrhy uvedl, představil novinky a přítomné pozval nejen k aktivní účasti jako vystavovatele, návštěvníky i posluchače a aktéry doprovodného programu, ale i k následnému rautu v restauraci Morava v pavilonu A, kde se při vybraných lahůdkách dále diskutovalo v přátelské atmosféře aniž kdo rozlišoval, zda jeho kolega patří do ACK nebo k pozvaným členům AČCKA. Nakonec se všichni jednomyslně shodli na tom, že BVV umí zorganizovat pohoštění, za něž by se nemusel stydět pětihvězdičkový hotel a že jejich ambice více se zapojit do náročné kongresové činnosti vůbec nejsou přehnané.

9.1.2008
Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: