Klubový den 10/07: Jak ochránit osobní údaje klientů před zneužitím a cestovní kancelář před pokutou

Tisk Email

O tom, že osobní údaje požívají v ČR stejně jako v EU důkladné zákonné ochrany, ví v cestovních kancelářích kde kdo, ostatně ACK měla na toto téma Klubový den již před lety, hned po zveřejnění zákona. Cestovní kanceláře tedy začaly povinnosti plnit, a protože zákon obsahuje zásady, ale žádný návod, činily tak bona fide. Jenže jak známo, dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekla - a zapeklité požadavky nejmenovaných inspektorů ÚOOÚ vyústily do vysoké pokuty. Proto si ACK pozvala osoby nejpovolanější - náměstkyni předsedy a ředitelku sekce dozorových činností ÚOOÚ Dr. A.Kučerovou a vedoucího sam.odd. inspektorátu Dr. Jelínka, které už předem zasypala dotazy tak, aby cestovní kanceláře dostaly informace, jež opravdu potřebují, resp. použitelný návod, jak postupovat bez rizika střetu. Co je snadné v obecné rovině, rozkošatí praxe cestovního ruchu do neskutečných rozměrů. Takových, že za bezmála dvě hodiny výkladu a diskuse bylo sice jasno v mnohém, ale přece jen ne ve všem.

První dobrou zprávou je, že přinejmenším vedení ÚOOÚ má zájem naplňovat účel zákona a ne šikanovat (kéž by stejný postoj měli i všichni kontroloři!). Z toho plyne druhá dobrá zpráva: jakmile ACK na základě získaných informací zpracuje pro cestovní kanceláře „kuchařku ochrany osobních údajů", vedoucí inspektorátu ji zreviduje, aby byla zaručeně bez závad. Takže brzy by členské CK měly mít k dispozici nejen dobrou vůli, ale i spolehlivý návod.

Špatnou zprávou naopak je, že tahle problematika je tak obsáhlá, že se do rámce tohoto článku nevměstná. Snad jen ty nejzákladnější zásady: Osobní údaje jsou majetkem subjektu údajů a podle toho se s nimi musí zacházet. To, že se podle jiných zákonů v jiných oborech volně povalují na internetu nikoho mimo tyto obory (jako obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) z jeho povinností nevyviní.

První zádrhel tkví v tom, že zákon definuje osobní údaje jako „jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů ...", nějaký výčet, dokonce ani ilustrativní, tu není. Takže pozor, ochraně osobních údajů se nevyhne prakticky nikdo, ani jako cestovní kancelář ani jako zaměstnavatel. Druhou věcí je, že řadu osobních údajů smí cestovní kancelář zpracovávat bez souhlasu klienta (a dnes už dokonce aniž se zaregistruje na ÚOOÚ). To ji však nezprošťuje povinností správce - ani co do ochrany, ani co do povinnosti informovat subjekt údajů - a tam už bývají pochybení častá. Cestovní kanceláře i bez toho zahrnují klienta tolika informacemi, že něco z hlediska realizace zájezdu tak nepodstatného, jako je ochrana osobních údajů, hledí vměstnat na co nejmenší plochu. Však také většina zákazníků tomu stejně věnuje pozornost malou až žádnou. Na rozdíl od inspekce. Ta právem vyžaduje informaci přesnou. Co za údaje bude cestovní kancelář zpracovávat, proč, na jak dlouho, přičemž musíte sdělit, co z toho je povinné takže s tím klient nic nenadělá, k čemu klient souhlas sice nedává, ale může projevit nesouhlas a teprve nakonec ten známý souhlas s marketingovým použitím osobních údajů. A nastojte - kdo tyhle kategorie vtělí do paušálního souhlasu se vším, ten tím ten souhlas zneplatní! Takže se vyplatí popsat informacemi radši třeba půl stránky a znění souhlasu omezit jen na to, k čemu je doopravdy potřeba. Neméně se vyplatí nesbírat osobní údaje, které až zas tak moc potřeba vlastně nejsou. Ukázalo se dokonce, že ani to zprofanované rodné číslo pojišťovna nevyžaduje (přinejmenším jedna). Tam je to samozřejmě opačný gard: u pojištění je správcem osobních údajů pojišťovna a cestovní kancelář či agentura v roli agenta vystupuje coby zpracovatel. Takže sbírá a chrání údaje podle pokynů pojišťovny - jenže i to je nutno klientům sdělit - a databáze sestavené z cestovních smluv vést odděleně.

Po té následovala řada otázek spojených s ochranou osobních údajů a jejich předáváním do zahraničí - až se nakonec všichni znavení spolehli na to, že dostanou vše následně písemně, jak je v ACK zvykem. A šli se pokochat nádherou všech pronajímatelných prostor Kaiserštejnského Paláce včetně terasy s vyhlídkou na Prahu, aby získali inspiraci pro náročné incentivní a kongresové akce. Po vyčerpávajícím programu se pak každý rád posílil nápaditými lahůdkami připravenými v Club Restaurantu ve sklepení Paláce, který lze vřele doporučit pro skupiny na objednávku. Jinak se tam ani nedostanete - pro pasanty není určen, a tak tam má uzavřená společnost jako byla ta naše báječné soukromí.

31.10.2007
Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: