Klubový den 01/2007 - Jak přijít k fondům EU

Tisk Email

Žijeme v přelomovém údobí. Od roku 2007 do roku 2013 dostane Česká republika od Evropské Unie nové fondy s trochu novými pravidly pro čerpání a jsou to peníze, o jakých se nám kdysi snad ani nesnilo. Teď jde jen o to, aby nezůstaly v poloze snů a nedosažitelných skutečností (či dosažitelných jen pro vyvolené). Aby mohly opravdu pomoci i v cestovním ruchu. Zároveň je ověřenou skutečností, že ačkoliv v cestovním ruchu bylo podáno víc žádostí než bylo možno uspokojit, přesto v pražském měšci ještě nějaké peníze na podporu rozvoje malých a středních podniků zbyly a bylo by škoda, aby  náš obor tuto šanci propásl. Proto Asociace cestovních kanceláří  České republiky pozvala na lednový Klubový den ty, kdo mají evropské fondy v kompetenci, respektive v náplni práce – pana Mgr.Lukáše Bumbálka z Odboru evropských fondů na ministerstvu místního rozvoje a paní Bc. Hanu Podubeckou, která se evropskými fondy zabývá na Magistrátu hl.m.Prahy.

Ministerstvo pro místní rozvoj se může blýsknout velkými a potěšitelnými čísly včetně zvýšení míry spolufinancování z fondů z dosavadních 75% na 85%. Chybičkou na kráse je, že to všechno je zatím na papíře, překládaném Unii a že tedy první výzvy přiletí s vlaštovkami a naostro se ty další rozběhnou až po polovině roku. Pak, jak už s tím máme zkušenosti, nastane časový tlak na ty, kteří se chtějí hlásit, aby celou tu agendu zvládli za pár týdnů. Výzvy mají být zacíleny především na rozvoj infrastruktury, na kulturní a technické památky, komunikace hmotné i komunikační systémy, ale také na marketing atp. Cestovní kanceláře si tak budou moci  buď samy najít výzvu, která odpovídá jejich záměrům, nebo spolupracovat jako dodavatel části projektu kraje či obce. Samostatnou kapitolou je výchova + tvorba pracovních míst, kde jsou ještě nedočerpané prostředky i z minula.   

O těch hovořila paní Podubecká a jako žena na svém místě to vzala zcela prakticky. Přítomným nabídla několik exemplářů Pokynů pro žadatele – a ty nejpodstatnější návody včetně praktických příkladů rovnou vysypala z rukávu. O tu nejdůležitější praktickou radu, která je sice triviální, ale tak často opomíjená, se podělíme: nikdo si nesmí představovat, že požádá o peníze na nějaký vzdušný zámek a až je dostane, tak začne konat. Úspěšným žadatelem o podporu může být subjekt, který má jasný podnikatelský záměr, má pro něj připraveno financování a chce jej uskutečnit Evropa neevropa. Podpora (která je vyplácena zásadně ex post) je pak vítaným bonusem a impulzem pro další aktivity.  Z papírování prý nemáme mít přespříliš velký strach. Paní Podubecká ujistila, že pokud podnikatel něco při podání žádosti opomene, bude vyzván, aby to do 10 dnů doplnil. Informovala, že další příležitost se právě naskýtá. Bezprostředně po Klubovém dni  MHMP vyhlašuje 2. kolo Výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro opatření 2.2.1. Zároveň vyhlašuje 4. kolo Výzvy k předkládání akcí v prvním Grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro opatření 2.2.1. Projekt musí být v minimální výši 834.000 Kč a vytvořit v rámci vymezených částí Prahy alespoň jedno pracovní místo alespoň na půlúvazek a udržet je nejméně 5 let. Kdo má něco takového za lubem, máte možnost odevzdat projekt do 30.3. t.r. s tím, že zrealizovat to musíte do 28.2.2008. Další výzva v úctyhodné částce 43 miliónů Kč bude vyhlášena ještě letos. A aby účastníci věděli, co se tím míní, uvedla paní Podubecká konkrétní příklady přímo na hostitelském hotelu, který arciť leží mimo vymezené území.

Klubový den se konal v loni renovovaném hotelu Albion v Praze 5 – Jinonicích, který je mladším bratříčkem známého Top Hotelu Praha. Kdo tam přišel poprvé, byl překvapen, jak pěkný hotelový areál se tu nalézá. Rukopis vysokého standardu banketních služeb Top Hotelu měli účastníci Klubového dne možnost rozpoznat i na následném rautu v hotelové restauraci.

24.1.2007 Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: