Červnový Klubový den ACK ČR: o novele zákona a užitečných znalostech

Tisk Email

Červnový Klubový den ACK ČR: o novele zákona a užitečných znalostech

Na červnový Klubový den, který se konal 13.6., pozval Asociaci cestovních kanceláří České republiky její nový přidružený člen, Chateau Zbiroh, rozloučit se před prázdninami a užít si něco z toho, co zámek i skvělý Catering Zbiroh (dvojče osvědčeného Cateringu Žofín) turistům může nabídnout. Za pouhých 40 minut jízdy autobusem už účastníky v branách zámku vítal a do Erbovní síně zavedl sám císař Rudolf II., abychom se po krátkém úvodu ostrým střihem přesunuli do žhavé současnosti.

Aktuální problémy nastínil tajemník ACK ČR Michal Veber, když informoval o tom, co všechno musela ACK ČR podniknout v případech mediálních desinterpretací ohledně situace v Řecku a o jednáních místopředsedy ACK ČR Jana Papeže s MZV směrem k přesnějšímu způsobu varování občanů v případě nestandardních situací a nebezpečí v teritoriích. Všichni s potěšením kvitovali, že po hektickém dni jednání vedla k žádoucímu úspěchu. Michal Veber dále poradil, které rady a informace by cestovní kanceláře měly svým klientům vštěpovat, i opakovaně, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

Hlavním odborným tématem byl zákon č.159/1999 Sb. a jeho novelizace. O tom, že současné znění zákona má jisté nedostatky a mezery, se ví již dlouho, ACK ČR na některé poukazovala již drahnou dobu. Jenže se čekalo, že úprava zákona bude navazovat na revizi a plánovanou novelu evropské směrnice 314/90/EHS, od níž se zákon 159/1999 Sb. odvíjí. Tato Package Travel Directive platí už od roku 1990 nebo lépe řečeno, už je další legislativou a rozhodnutími Evropského soudního dvora předělaná natolik, že dnes vlastně platí něco dost jiného a málokdo se v tom vyzná. Novela Směrnice je proto na tapetě již řádku let. Jenže internetový prodej zamíchal kartami natolik, že ačkoliv měla být nová směrnice již dávno v platnosti, tak se ještě dnes diskutuje o obsahu a návrh paragrafového znění zatím nespatřil světlo světa. V loňském roce byl u nás schválen nový Občanský zákoník – a zákon 159/1999 Sb. bude nutno s jeho zněním sladit tak, aby tato novela platila od 1.1.2014. Pokud do té doby budou změny Package Travel Directive dostatečně jasné, bude možné vtělit vše do stejné novely zákona 159/1999 Sb. Pokud ne, bude za nějaký čas následovat novela další, zajišťující povinnou implementaci. Mezitím se ale mezery nebo přinejmenším možnost různého výkladu stávajícího znění zákona č.159/1999 Sb. odhalily v takové míře, že se připravuje novela, která by měla platit již od 1.1.2013. MMR v ní hodlá posílit ochranu spotřebitele a vyplnit mezery současného znění zákona v několika směrech: pokud jde o informovanost spotřebitele, dále o přesnější vymezení povinné záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a konečně pokud jde o donucovací nástroje – tedy správní trestání. ACK ČR opět otevřela svůj požadavek na odstranění monopolu pojišťoven zapracováním možnosti bankovní záruky, ukazuje se však, že ani ze strany bank není vůle řešit problémy s tím spojené v tak krátkém čase. S pojištěním cestovních kanceláří pro případ úpadku souvisí i kontroverzní krok pojišťovny Generali, která přichází s novým pojistným
produktem: turisté si mohou zakoupit pojištění, na základě kterého jim Generali v případě úpadku cestovní kanceláře vyplatí tu část náhrady, kterou jim pojišťovna nevyplatila z povinného pojištění. Tečkou k tomu byla informace Union pojišťovny o vypořádání úpadku cestovní kanceláře Red Green Tours, kde bude turistům vyplacena celá částka.

Z příjemnějšího soudku vytáhla Klára Badinková, ředitelka Slovenské agentury CR, pozvání členům ACK ČR na business trip na Slovensko, aby se přesvědčili, co nového jim tato malá velká krajina nabídne – a pak už jsme se vydali s průvodci a majitelem zámku Zbiroh na alespoň zkrácenou prohlídku rozsáhlého zámeckého objektu včetně unikátního hotelového ubytování, abychom po návratu našli Erbovní sál proměněný v hodovní síň s bohatými rautovými stoly Gastro Zbiroh (což je dvojče léta osvědčeného Gastro Žofín) a středověkými hudci – jako malou ukázku toho, co mohou cestovní kanceláře a agentury nabídnout svým turistům. Na přímé jednání s panem Páchou i sales managerem Eliškou Hrubou pak stála málem fronta, protože  nádherný zámek + hotel s tolika možnostmi – a ještě k tomu otevřený všechny dny v týdnu a provozující středověké večery právě v pondělky – se jen tak nenajde. Díky dálnici je totiž vzdálenost od Prahy vlastně nevelká, navíc na spojnici s Německem, což se může hodit. Prostě – není nad osobní zkušenost. I proto ACK ČR Klubové dny pořádá.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: